Wikisource:Tin nhắn cho bảo quản viên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Các trang cộng đồng Liên hệ Bảo quản viên Lưu (hiện tại)→
Viết tắt:
WS:TNCBQV
Trang này dùng để liên hệ với các Bảo quản viên của Wikisource tiếng Việt, xin giải quyết hay thực hiện các tác vụ mà chỉ có Bảo quản viên mới thực hiện được. Xin tạo một đề mục độ hai khi bắt đầu yêu cầu mới.
Bảo quản viên (còn hoạt động) Tạm vắng Ghi chú Bảo quản viên vắng mặt (hơn 1 năm) Cựu Bảo quản viên
Tên đăng nhập Tên khác Từ ngày Đến ngày Tên đăng nhập Tên khác Tên đăng nhập Tên khác
Mxn Nguyễn Xuân Minh tham gia hạn chế Vinhtantran Trần Vĩnh Tân Kimkha Nguyễn Kim Kha
Tranminh360
Clytie Clytie Siddall
sửa bảng


Nguồn gốc của bài Kiến nghị 72[sửa]

Đề nghi các BQV thẩm định nguồn gốc của bài này, đặc biệt là phần tài liệu tham khảo để thảo luận. Nội dung đó lấy ở đâu ra, đã được chủ của tài liệu đó cho phép công bố chưa ? Có vi phạm bản quyền không ? Có vi phạm quy định về việc đăng tài liệu chưa công bố không ? --Minh-Tâm 04:28, ngày 27 tháng 3 năm 2013 (UTC)--

Tác phẩm này đã từng được thảo luận giữa hai BQV là MxnTranminh360. Đây là một tác phẩm dạng tự xuất bản, không phải tài liệu có thẩm quyền của bất cứ cơ quan nào. Nếu muốn đăng kiến nghị, Wikisource không phải là nơi làm việc đó. Tân (thảo luận) 06:23, ngày 27 tháng 3 năm 2013 (UTC)