Ông Diệp Văn Kỳ và ông Bùi Thế Mỹ bị trục xuất ra khỏi Nam Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ông Diệp Văn Kỳ và ông Bùi Thế Mỹ bị trục xuất ra khỏi Nam Kỳ  (1936) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Sông Hương, Huế, số 20 (12 Décembre 1936), trang 3.

Vừa rồi, ông Diệp Văn Kỳ, chủ bút báo Việt Nam, kế đến ông Bùi Thế Mỹ, chủ bút báo Điễn tín ở Sài Gòn, thình lình nhận được giấy của chính phủ đòi trục xuất hai ông khỏi xứ Nam Kỳ.

Một tin làm cho ai nấy đều phải ngạc nhiên. Người ta không hiểu vì lẽ gì chính phủ Nam Kỳ lại bỗng nhiên có cái cử chỉ nghiêm khắc ấy đối với hai họ Diệp, Bùi. Riêng về họ Diệp, người ta đồn rằng có lẽ vì những bài nói về Đông Dương đại hội nghị của ông đã đăng luôn mấy kỳ trên báo Việt Nam gần đây chăng?

Ông Kỳ là con trai cụ Diệp Văn Cương, một người Nam Kỳ từng có công trạng với nhà nước Bảo hộ. Gốc Nam Kỳ, nhưng ông sinh tại Huế, và đã lấy giấy khai sinh ở Huế. Vì thế mà chính phủ, trong việc trục xuất này, có lẽ đã muốn coi ông như là người Trung Kỳ kiều ngụ tại Nam.

Tuy đã nhận được giấy trục xuất, nhưng ông Kỳ chưa đi, vì theo tin các báo trong Nam, ông hiện đương đau nặng.

Còn ông Bùi Thế Mỹ, người Quảng Nam, là một nhà viết báo rất có tiếng tăm như ai nấy đều biết, vào ngụ tại Sài Gòn từ mươi năm nay. Gần đây ông vào giữ chức chủ bút tờ Điễn tín, đương làm việc hăng hái, thì kế có giấy đòi trục xuất ông khỏi xứ Nam Kỳ. Ông đã phải đáp ngay xe lửa về quê hôm thứ bảy 5-12-36.

Người Việt Nam mà không cho ở đất nước Việt Nam thì bảo họ đi đâu?[1]

   
Chú thích

  1. Bản tin này không ký tên, tức là tác quyền thuộc tòa soạn, tức là do chủ bút Phan Khôi viết. Vả lại, cả hai nhà báo Diệp Văn Kỳ và Bùi Thế Mỹ đều là những người thân quen với Phan Khôi, nên ông quan tâm nhiều đến tin này.