Đào hoa khê

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đào hoa khê - 桃花谿
của Trương Húc, do Trần Trọng Kim dịch
Nguyên tác Hán-Việt Dịch thơ

桃花谿
隱隱飛橋隔野煙,
石磯西畔問漁船。
桃花盡日隨流水,
洞在清谿何處邊。

Đào hoa khê
Ẩn ẩn phi kiều cách dã yên,
Thạch ky tây bạn, vấn ngư thuyền.
Đào hoa tận nhật tùy lưu thuỷ,
Động tại thanh khê hà xứ biên ?

Suối hoa đào
Cầu bay cách khói mờ mờ,
Hỏi thăm thuyền cá đậu bờ đá kia.
Suốt ngày nước chảy hoa đi,
Chẳng hay trong suối, động kề mé nao?