Đông Đồn nguyệt dạ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đông Đồn nguyệt dạ - 東屯月夜
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

東屯月夜
抱疾漂萍老,
防邊舊谷屯。
春農親異俗,
歲月在衡門。
青女霜楓重,
黃牛峽水喧。
泥留虎鬥蹟,
月掛客愁村。
喬木澄稀影,
輕雲倚細根。
數驚聞雀噪,
暫睡想猿蹲。
日轉東方白,
風來北斗昏。
天寒不成寢,
無夢寄歸魂。

Đông Đồn nguyệt dạ
 Bão tật phiêu bình lão,
Phòng biên cựu cốc đồn.
Xuân nông thân dị tục,
Tuế nguyệt tại hành môn.
Thanh nữ sương phong trọng,
Hoàng ngưu giáp thuỷ huyên.
Nê lưu hổ đấu tích,
Nguyệt quải khách sầu thôn.
Kiều mộc trừng hy ảnh,
Khinh vân ỷ tế căn.
Sổ kinh văn tước táo,
Tạm thuỵ tưởng viên tồn.
Nhật chuyển đông phương bạch,
Phong lai Bắc Đẩu hôn.
Thiên hàn bất thành tẩm,
Vô mộng ký quy hồn.

Đêm trăng Đông Đồn
Phòng biên đồn thóc ngày xưa
Phận bèo già ốm bây giờ tới đây
Quê người xuân học cấy cầy
Nhà tranh lủi thủi tháng ngày vào ra
Bò vàng thác réo nước qua
Gái xanh sương rụng la dà ngàn phong
Trăng treo xóm khách buồn trông
Bùn in dấu hổ tranh hùng đánh nhau
Bóng thưa lọc dưới cây cao
Hơi rừng mây nhẹ tựa vào mỏng không
Đàn chim vô tổ hãi hùng
Lần cành vượn vẫn nằm mòng phải nao
Vầng đông rộng sáng lúc nào
Gió lên, Bắc Đẩu ánh sao ngập chìm
Lạnh trời không ngủ suốt đêm
Hồn quê hết nẻo đi tìm chiêm bao.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)