Đưa bạn làng văn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đưa bạn làng văn  (1928) 
của Đông Hồ

Đăng trên Nam Phong tạp chí, số 129, tháng 5-1928.

Từ đây non nước đã chia đôi,
Người một trời trông kẻ một trời;
Nhắn bảo khách thơ về có nhớ:
Đồng Hồ trăng gió để ai chơi?