Đại Nam Quấc âm tự vị/Tome I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

DICTIONNAIRE ANNAMITE


大南國音字彙

ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

Tham dụng chữ nho có giải nghĩa, có dẫn chứng, mượn 24 chữ cái phương Tây làm chữ bộ.


HUÌNH-TỊNH PAULUS CỦA


TOME I

A L


SAIGON

Imprimerie REY, CURIOL & Cie

4, rue d'Adran, 4

1895

Mục lục[sửa]