Đại Việt sử ký toàn thư/Tập II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

NGÔ SĨ LIÊN
và các sử thần đời LêĐẠI VIỆT SỬ KÝ

TOÀN THƯ

II

Bản dịch của
MẠC BẢO THẦN

có bổ khuyết theo
KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ
và các sách ngoàiTRONG
Tủ sách dịch
TÂN VIỆT
1945
ĐAI VIỆT SỬ KÝ TOÀN
THƯ TẬP II IN LẦN THỨ
NHẤT TẠI NHÀ IN QUANG-
HOA — HANOI KIỂM
DUYỆT XONG NGÀY
10 JANVIER 1945 GIẤY PHÉP
CỦA SỞ I. P. P CHO
NGAY 15 JANVIER 1945 SỐ 13

吳士連編
大越史记 
          莫寶臣譯


Bản giấy trắng quý
Giá 11$00