Đại Việt sử ký toàn thư/Tập II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

NGÔ SĨ LIÊN

và các sử thần đời Lê


ĐẠI VIỆT

SỬ KÝ

TOÀN THƯ

Bản dịch của

MẠC BẢO THẦN

có bổ khuyết theo
Khâm Định Việt Sử
và các sách ngoàiTRONG

Tủ sách dịch

TÂN VIỆT

NGÔ SĨ LIÊN

và các sử thần đời LêĐẠI VIỆT SỬ KÝ

TOÀN THƯ

II

Bản dịch của

MẠC BẢO THẦN

có bổ khuyết theo
KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ
và các sách ngoàiTRONG

Tủ sách dịch

TÂN VIỆT

1945

TỦ SÁCH DỊCH


Đã xuất bản


Trang-Tử Nam hoa kinh (giá 35$00) (1 quyển trọn bộ)
Sử ký Tư mã Thiên (giá 16$00)
Tây sương Ký (hết — sắp tái bản)
Thơ Đỗ Phủ (hết)
Ly Tao (giá 6$00)
Thế giới mới (hết)
Thanh niên trước thế giới mới (hết)
Nghệ thuật làm việc (hết)
Vườn Hồng (giá 1$10)
Nghìn lẻ một đêm (quyển I đã tái bản 2$50 quyển II, III và IV (đều hết) — quyển V (2$50) — quyển VI (2$50) — quyển VII (2$80)
Nghìn lẻ một ngày (một quyển trọn bộ 5$00)
Truyện dị thường (quyển I — 4$50) (quyển II — 4$50)
Thối thực ký văn (giá 7$50)
Những kẻ lang thang (giá 6$00)
Lam sơn thực lục (hết)

Đang in


Khổng-Tử — Kinh-Thư


Nhà xuất bản TÂN VIỆT Hanoi
ĐAI VIỆT SỬ KÝ TOÀN
THƯ TẬP II IN LẦN THỨ
NHẤT TẠI NHÀ IN QUANG-
HOA — HANOI KIỂM
DUYỆT XONG NGÀY
10 JANVIER 1945 GIẤY PHÉP
CỦA SỞ I. P. P CHO
NGAY 15 JANVIER 1945 SỐ 13

吳士連編
大越史记 
莫寶臣譯


Bản giấy trắng quý
Giá 11$00