Thông tin tài khoản toàn cục

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem thông tin tài khoản
Thông tin tài khoản toàn cục
  • Tên người dùng: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !~jawiki
  • Lúc mở tài khoản: 04:32, ngày 20 tháng 4 năm 2015 (cách đây 4 năm)
  • Tổng số lần sửa đổi: 0
  • Số tài khoản đính kèm: 1
Danh sách tài khoản địa phương
Wiki bộ phậnNgày đính kèmPhương thứcCấmSố lần sửa đổiNhóm
ja.wikipedia.org04:32, ngày 20 tháng 4 năm 2015wiki chính(?)Bị cấm vô hạn.
Lý do: 特別:Contributions/! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
  • sửa đổi (toàn website)
  • không được mở tài khoản
0