Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 preferential schulze en 2009-07-28T12:00:00Z 2009-08-10T23:59:59Z 17 Tim Starling|Philippe|Werdna|Daniel|Yann|Mardetanha gpg 17 https://wikimedia.spi-inc.org/index.php/Special:SecurePoll board-vote-2009 1 1 https://secure.wikimedia.org/$site/$lang/w 1 Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2009 Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 Chào mừng bạn đã tới cuộc bầu cử năm 2009 cho Ban Quản trị Wikimedia. Chúng ta sẽ bầu ra ba người đại diện cho cộng đồng thành viên trên các dự án Wikimedia. Họ sẽ cùng định hướng tương lai của các dự án, với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm, và sẽ thể hiện những ý muốn và mối quan tâm <em>của bạn</em> tại Ban Quản trị. Họ sẽ quyết định về cách làm thế nào để tạo thu nhập và sử dụng số tiền hợp lý. Xin hãy đọc những lời tuyên bố và trả lời của những ứng cử viên cẩn thận trước khi bỏ phiếu. Mỗi ứng cử viên đều là thành viên được cộng đồng kính trọng, và họ đã đóng góp nhiều sức lực và thì giờ để làm mỗi dự án trở nên ngày càng gần gũi với mục tiêu theo đuổi và phổ biến thông tin một cách tự do. Xin hãy xếp thứ hạng cho các ứng cử viên theo lựa chọn của bạn bằng cách điền một con số bên cạnh hộp (1 = ứng cử viên ưa thích, 2 = ưa thích thứ hai, ...). Bạn có thể đưa ra sự lựa chọn ưu tiên cho nhiều hơn một ứng cử viên và cũng có thể không xếp hạng cho ứng cử viên. Chúng tôi sẽ cho là bạn thích tất cả các ứng viên được xếp hạng hơn là tất cả các ứng viên không xếp hạng và rằng bạn xem các thành viên không xếp hạng là như nhau. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ được chọn ra nhờ phương pháp Schulze. Để biết thêm thông tin, mời xem các trang bầu cử chính thức. Để biết thêm về bầu cử này, xem: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2009/vi Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2009] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2009/Candidates/vi Trình bày của ứng viên] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method] Welcome to the 2009 election for the Wikimedia Board of Trustees. We are voting for three people to represent the community of users on the various Wikimedia projects. They will help to determine the future direction that the Wikimedia projects will take, individually and as a group, and represent <em>your</em> interests and concerns to the Board of Trustees. They will decide on ways to generate income and the allocation of moneys raised. Please read the candidates' statements and responses to queries carefully before voting. Each of the candidates is a respected user, who has contributed considerable time and effort to making these projects a welcoming environment committed to the pursuit and free distribution of human knowledge. Please rank the candidates according to your preferences by filling in a number beside the box (1 = favourite candidate, 2 = second favourite, ...). You may give the same preference to more than one candidate and may keep candidates unranked. It is presumed that you prefer all ranked candidates to all not ranked candidates and that you are indifferent between all not ranked candidates. The winner of the election will be calculated using the Schulze method. For more information, see the official election pages. For more information, see: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2009 Board elections 2009] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2009/Candidates Candidates] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method] Cuộc bỏ phiếu này sẽ được tiến hành trên máy chủ do [http://www.spi-inc.org/ SPI] điều hành. Nhấn vào nút phía dưới để chuyển sang máy chủ bỏ phiếu. This vote will be conducted on servers operated by [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Click the button below to be transferred to the vote server. local 18