Tất cả nhật trình công khai

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hiển thị tập hợp các nhật trình tải lên, xóa, khóa, cấm, di chuyển, mở tài khoản, phong cấp thành viên và bot, và đổi tên thành viên. Bạn có thể xem tỉ mỉ hơn bằng các chọn loại nhật trình, tên thành viên, và trang chịu ảnh hưởng.

Nhật trình
  • 09:31, ngày 13 tháng 9 năm 2013 QuiteUnusual Thảo luận đóng góp đã xóa trang “Thành viên:MercedesEverhar(nội dung cũ: “{{delete|spam}} Alexis is the name my parents gave me and my spouse does not like it at all. The thing I loved most to play mah jongg and I would never provide it up. Georgia is where our home is yet I have to propose my family. A…”)
  • 20:16, ngày 17 tháng 5 năm 2013 Tài khoản QuiteUnusual Thảo luận đóng góp đã được mở tự động