Tất cả nhật trình công khai

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hiển thị tập hợp các nhật trình tải lên, xóa, khóa, cấm, di chuyển, mở tài khoản, phong cấp thành viên và bot, và đổi tên thành viên. Bạn có thể xem tỉ mỉ hơn bằng các chọn loại nhật trình, tên thành viên, và trang chịu ảnh hưởng.

Nhật trình
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 05:48, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/51 (Đã hiệu đính: Trang mới: “quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định này cho người đã bị khởi tố. Việc giao, nhận các quyết định nêu trên được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này. '''Điều 181. Tạm đình chỉ chức vụ bị can đang đảm nhiệm''' Khi xét thấy việc bị can tiếp tục giữ chức vụ gây khó khăn ch…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:46, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/50 (Đã hiệu đính: Trang mới: “Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản của người bị khởi tố và đưa vào hồ sơ vụ án. Việc giao, nhận các quyết định nêu trên được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này. '''Điều 180. Thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can''' 1. C…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:43, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/49 (Đã hiệu đính: Trang mới: “2. Quyết định khởi tố bị can ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định; họ tên, chức vụ người ra quyết định; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, chỗ ở, nghề nghiệp của bị can; bị can bị khởi tố về tội gì, theo điều, khoản nào của Bộ luật Hình sự; thời gian, địa điểm phạm tội và những tình tiết khác của t…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:25, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung 2021)/Phần thứ hai/Chương X (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../../]] | tác giả = | dịch giả = | phần = Chương X. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ | trước = [[../Chương IX|Phần thứ hai, Chương IX]] | sau = [[../Chương XI|Phần thứ hai, Chương XI]] | ghi chú = }} <pages index="Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf" from=35 to=48 fromsection="c10" tosection="c10" />”)
 • 05:23, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/48 (Đã hiệu đính: Trang mới: “Người chứng kiến có trách nhiệm xác nhận nội dung, kết quả công việc mà người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã tiến hành trong khi mình có mặt và có thể nêu ý kiến cá nhân. Ý kiến này được ghi vào biên bản. '''Điều 177. Không được tiết lộ bí mật điều tra''' Trường hợp cần giữ bí mật điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:20, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/47 (Đã hiệu đính: Trang mới: “được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần và Hội đồng xét xử chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần. Thời hạn điều tra bổ sung tính từ ngày Cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung. 3. Trường hợp vụ án được trả lại để điều tra lại thì thời hạn điều tra và gia hạn điều tra thực hiện theo quy…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:16, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/46 (Đã hiệu đính: Trang mới: “hủy bỏ biện pháp tạm giam thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định việc tạm giam cho đến khi kết thúc việc điều tra. 7. Trong thời hạn tạm giam, nếu xét thấy không cần thiết phải tiếp tục tạm giam thì Cơ quan điều tra phải kịp thời đề nghị Viện kiểm sát hủy bỏ việc tạm giam để trả tự do cho người bị tạm giam hoặc xét thấy c…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:13, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/45 (Đã hiệu đính: Trang mới: “3. Thẩm quyền gia hạn tạm giam của Viện kiểm sát: a) Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực có quyền gia hạn tạm giam đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng. Trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý điều tra thì Viện kiểm sát nhân dân…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:10, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/44 (Đã hiệu đính: Trang mới: “c) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực gia hạn điều tra lần thứ nhất; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra lần thứ hai. Trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý điều tra thì Viện kiểm sát nh…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:07, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/43 (Đã hiệu đính: Trang mới: “2. Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra. Việc gia hạn điều tra được quy định như sau: a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng; b) Đ…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:04, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/42 (Đã hiệu đính: Trang mới: “b) Bị can phạm tội nhiều lần; c) Nhiều bị can cùng thực hiện một tội phạm hoặc cùng với bị can còn có những người khác che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do bị can phạm tội mà có. 2. Cơ quan điều tra chỉ được tách vụ án trong trường hợp cần thiết khi không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các tội…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:02, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/41 (Đã hiệu đính: Trang mới: “'''Điều 169. Chuyển vụ án để điều tra''' 1. Viện kiểm sát cùng cấp quyết định việc chuyển vụ án để điều tra khi thuộc một trong các trường hợp: a) Cơ quan điều tra cùng cấp xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra và đề nghị chuyển vụ án; b) Cơ quan điều tra cấp trên rút vụ án để điều tra; c) Điều tra viên bị thay đổi là Thủ trưởng…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:00, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/40 (Đã hiệu đính: Trang mới: “6. Kiến nghị, yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khắc phục vi phạm trong việc khởi tố, điều tra. 7. Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra, xử lý nghiêm minh Điều tra viên, Cán bộ điều tra vi…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:57, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/39 (Đã hiệu đính: Trang mới: “sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục hoặc trường hợp để kiểm tra, bổ sung tài liệu, chứng cứ khi quyết định việc truy tố. 8. Khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện hành vi của người có thẩm quyền trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong việc khởi tố, điều tra có dấu hiệu tội phạm; yêu c…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:55, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/38 (Đã hiệu đính: Trang mới: “nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. '''Điều 165. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự''' 1. Yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:52, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/37 (Đã hiệu đính: Trang mới: “'''Điều 164. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra''' 1. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực và địa bàn quản lý của mình thì các cơ quan của…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:49, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/36 (Đã hiệu đính: Trang mới: “3. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ quy định tại Chương XXIII và Chương XXIV của Bộ luật Hình sự xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện ki…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:36, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung 2021)/Phần thứ hai/Chương IX (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../../]] | tác giả = | dịch giả = | phần = Chương IX. KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ | trước = [[../../Phần thứ hai|Phần thứ hai]] | sau = [[../Chương X|Phần thứ hai, Chương X]] | ghi chú = }} <pages index="Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf" from=23 to=35 fromsection="p2" tosection="c9" /> {{reflist}}”)
 • 04:33, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/35 (Đã hiệu đính: Trang mới: “phạm được phát hiện đều phải được khởi tố, việc khởi tố vụ án có căn cứ và đúng pháp luật; b) Yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cung cấp tài liệu liên quan để kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự; c) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự the…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:30, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/34 (Đã hiệu đính: Trang mới: “b) Kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát; c) Cung cấp tài liệu về vi phạm pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; d) Khắc phục vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm người vi phạm; đ) Yêu cầu thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra. 4. Giải quyết tranh chấp về thẩm qu…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:28, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/33 (Đã hiệu đính: Trang mới: “2. Khi cần thiết, đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm thực hiện. 3. Quyết định gia hạn thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; quyết định khởi tố vụ án hình sự. 4. Yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:25, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/32 (Đã hiệu đính: Trang mới: “5. Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; 6. Tội phạm đã được đại xá; 7. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác; 8.<ref>Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 02/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:21, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/31 (Đã hiệu đính: Trang mới: “của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết. 2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cư…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:18, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/30 (Đã hiệu đính: Trang mới: “2. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp quy định tại Điều 164 của Bộ luật này. 3. Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp: a) Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệ…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:15, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/29 (Đã hiệu đính: Trang mới: “nghị khởi tố giữa các Cơ quan điều tra cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau, giữa các Cơ quan điều tra quân sự khu vực thuộc các quân khu khác nhau do Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu nơi đầu tiên tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giải quyết. 3. Tranh chấp về th…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:11, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/28 (Đã hiệu đính: Trang mới: “kể từ khi ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ, Viện kiểm sát phải gửi quyết định đó cho Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tiếp không…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:08, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/27 (Đã hiệu đính: Trang mới: “b) Khám nghiệm hiện trường; c) Khám nghiệm tử thi; d) Trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản. 4. Trình tự, thủ tục, thời hạn Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được thực hiện theo quy định tại Điều này. '''Điều 148. Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố'…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:05, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/26 (Đã hiệu đính: Trang mới: “4. Các cơ quan, tổ chức khác sau khi nhận được tố giác, tin báo về tội phạm thì chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. Trường hợp khẩn cấp thì có thể báo tin trực tiếp qua điện thoại hoặc hình thức khác cho Cơ quan điều tra nhưng sau đó phải thể hiện bằng văn bản. 5. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, ki…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:02, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/25 (Đã hiệu đính: Trang mới: “4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. '''Điều 146. Thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố''' 1. Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tố giác, b…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:59, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/24 (Đã hiệu đính: Trang mới: “2. Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. 3. Kiến nghị khởi tố là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị bằng văn bản và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho Cơ quan điều tra, Việ…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:46, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung 2021)/Phần thứ nhất/Chương VIII (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../../]] | tác giả = | dịch giả = | phần = Chương VIII. HỒ SƠ VỤ ÁN, VĂN BẢN TỐ TỤNG, THỜI HẠN VÀ CHI PHÍ TỐ TỤNG | trước = [[../Chương VII|Phần thứ nhất, Chương VII]] | sau = [[../../Phần thứ hai|Phần thứ hai]] | ghi chú = }} <pages index="Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf" from=18 to=23 fromsection="c8" tosection="c8" />”)
 • 03:44, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/23 (Đã hiệu đính: Trang mới: “2. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng được đăng trên báo hàng ngày của trung ương trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên Đài Phát thanh hoặc Đài Truyền hình của trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày kết thúc việc thông báo. '''Điều 142. Trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn b…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:40, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/22 (Đã hiệu đính: Trang mới: “3. Trường hợp người được nhận văn bản tố tụng vắng mặt hoặc không rõ địa chỉ thì người thực hiện việc cấp, giao phải lập biên bản về việc không thực hiện được việc cấp, giao, có xác nhận của đại diện cơ quan, tổ chức nơi người đó cư trú, làm việc, học tập. Trường hợp người được nhận văn bản tố tụng từ chối nhận văn bản tố t…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:38, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/21 (Đã hiệu đính: Trang mới: “3. Trường hợp vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nếu Tòa án tuyên bố bị cáo không có tội hoặc vụ án bị đình chỉ khi có căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 của Bộ luật này thì bị hại phải trả án phí. 4. Đối với các hoạt động tố tụng do người tham gia tố tụng yêu cầu thì việc chi trả lệ phí, chi phí theo quy định của pháp luật. '''Đ…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:35, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/20 (Đã hiệu đính: Trang mới: “nếu thời hạn hết vào ngày nghỉ thì ngày làm việc đầu tiên tiếp theo được tính là ngày cuối cùng của thời hạn. Khi tính thời hạn tạm giữ, tạm giam thì thời hạn hết vào ngày kết thúc thời hạn được ghi trong lệnh, quyết định. Nếu thời hạn được tính bằng tháng thì 01 tháng được tính là 30 ngày. 2. Trường hợp có đơn hoặc giấy tờ gửi qua dịch v…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:32, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/19 (Đã hiệu đính: Trang mới: “2. Văn bản tố tụng ghi rõ: a) Số, ngày, tháng, năm, địa điểm ban hành văn bản tố tụng; b) Căn cứ ban hành văn bản tố tụng; c) Nội dung của văn bản tố tụng; d) Họ tên, chức vụ, chữ ký của người ban hành văn bản tố tụng và đóng dấu. '''Điều 133. Biên bản''' 1. Khi tiến hành hoạt động tố tụng phải lập biên bản theo mẫu thống nhất. Biên bản ghi…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:26, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung 2021)/Phần thứ nhất/Chương VII (Trang mới: “{{đầu đề | tựa đề = [[../../]] | tác giả = | dịch giả = | phần = Chương VII. BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ | trước = [[../Chương VI|Phần thứ nhất, Chương VI]] | sau = [[../Chương VIII|Phần thứ nhất, Chương VIII]] | ghi chú = }} <pages index="Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf" from=1 to=18 fromsection="c7" tosection="c7" />”)
 • 03:24, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/18 (Đã hiệu đính: Trang mới: “b) Đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án đối với bị can; c) Bị cáo được Tòa án tuyên không có tội; d) Bị cáo không bị phạt tiền, tịch thu tài sản và bồi thường thiệt hại. 2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản khi thấy không còn cần thiết. Đối với biện pháp kê biên tài s…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:21, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/17 (Đã hiệu đính: Trang mới: “thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. Phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội. 2. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 củ…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:18, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/16 (Đã hiệu đính: Trang mới: “'''Điều 128. Kê biên tài sản''' 1. Kê biên tài sản chỉ áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tiền hoặc có thể bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại. 2. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra lệnh kê biên t…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:15, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/15 (Đã hiệu đính: Trang mới: “Để bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp áp giải, dẫn giải, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản. '''Điều 127. Áp giải, dẫn giải''' 1. Áp giải có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:13, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/14 (Đã hiệu đính: Trang mới: “2. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh của những người được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này phải được thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp trước khi thi hành. 3. Thời hạn tạm ho…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:09, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/13 (Đã hiệu đính: Trang mới: “án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này. Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam. 3. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:06, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/12 (Đã hiệu đính: Trang mới: “3. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm. Quyết định của những người quy định tại điểm a khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành. 4. Thời hạn đặt tiền không quá th…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:04, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/11 (Đã hiệu đính: Trang mới: “án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này. Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam. 4. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:01, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/10 (Đã hiệu đính: Trang mới: “em là con của người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. 2. Trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam có nhà ở hoặc tài sản khác mà không có người bảo quản thì cơ quan ra quyết định tạm giữ, lệnh hoặc quyết định tạm giam phải áp dụng những biện pháp bảo quản. 3. Cơ quan ra quyết định tạm giữ, lệnh ho…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 02:58, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/9 (Đã hiệu đính: Trang mới: “4. Đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ các trường hợp: a) Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã; b) Tiếp tục phạm tội; c) Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục ng…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 02:55, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/8 (Đã hiệu đính: Trang mới: “2. Trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ nhưng không quá 03 ngày. Trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá 03 ngày. Mọi trường hợp gia hạn tạm giữ đều phải được Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền phê chuẩn. Trong thời hạn…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 02:52, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/7 (Đã hiệu đính: Trang mới: “Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận người bị giữ, bị bắt, Cơ quan điều tra nhận người bị giữ, bị bắt phải thông báo cho gia đình người bị giữ, bị bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập biết; trường hợp người bị giữ, người bị bắt là công dân nước ngoài thì phải…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 02:49, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Cong bao Chinh phu 617 618 nam 2022.pdf/6 (Đã hiệu đính: Trang mới: “Trường hợp không thể đến nhận ngay người bị bắt thì cơ quan đã ra quyết định truy nã có thẩm quyền bắt để tạm giam phải ra ngay lệnh tạm giam và gửi lệnh tạm giam đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn cho Cơ quan điều tra nhận người bị bắt. Sau khi nhận được lệnh tạm giam, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải giải ngay người đó đến…”) Thẻ: Đã hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).