Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định cấm”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đôi khi thành viên sử dụng IP động phát hiện ra rằng mình bị cấm một cách ngẫu nhiên, bởi vì địa chỉ IP hiện nay của họ đã được một thành viên phá hoại hoặc bị cấm chỉ trước đó sử dụng. Các lệnh cấm này sẽ biến mất nếu thay đổi địa chỉ IP. Nếu điều đó là không thể, nên báo cáo lệnh cấm này với một bảo quản viên gần nhất mà bạn biết thông qua thư điện tử—xem [[Wikisource:Tin nhắn cho bảo quản viên|danh sách các bảo quản viên]] để chọn một số ứng cử viên thích hợp.
 
==Khi nào không cấm==
==When blocking may not be used==
Đặc biệt nghiêm cấm việc cấm thành viên để giành lợi thế trong một cuộc tranh cãi về nội dung. Tương tự, thành viên không nên cấm những người đang tham gia vào một cuộc xung đột trong việc sửa đổi bài viết. '''Cần phải hết sức thận trọng trước khi cấm thành viên vì họ có thể hành động do thiện ý.'''
Use of blocks to gain advantage in a content dispute is specifically prohibited. Likewise, users should not block those with whom they are currently engaged in an article-editing conflict. '''Extreme caution should be exercised before blocking users who may be acting in good faith.'''
 
Đặc biệt nghiêm cấm việc cấm thành viên theo lời tự yêu cầu để nghỉ Wiki hoặc để ra đi. Bảo quản viên cũng không nên thử tự cấm mình trừ khi họ sử dụng IP tĩnh vì kết quả [[w:Wikipedia:Tự động cấm|"tự động cấm"]] có thể ảnh hưởng đến các thành viên khác.
Self-blocking to enforce a Wikiholiday or departure are specifically prohibited. Sysops also should not block themselves for testing unless they they have a static IP because the resultant [[Wikipedia:Autoblock|"autoblock"]] may affect other users.
 
== Instructions to admins ==
27.859

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng