Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định cấm”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
* lệnh cấm có thể có kinh nghiệm nhưng thiếu cơ sở quy định.
 
Khi bạn tin rằng quyết định cấm là xác đáng, thủ tục được khuyến cáo đối với các quyết định cấm gây tranh cãi là:
Once you are convinced that a block is warranted, the recommended procedure for controversial blocks is:
 
# Kiểm tra sự việc một cách cẩn trọng.
# Check the facts with care.
# Đọc lại các phần thích hợp của quy định cấm này.
# Reread appropriate parts of this blocking policy.
# IfNếu possiblecó thể, contacthãy otherliên administratorshệ informallyvới tocác bebảo surequản thereviên arekhác othersmột whocách agreekhông withchính yourthức reasoning.để Theđảm bảo rằng có những người khác đồng ý với lập luận của bạn. [[WikisourceWS:administrator's noticeboardTNCBQV|administrators'tin nhắn cho bảo quản noticeboardviên]], thekênh IRC channel ([irc://irc.freenode.net/wikisource #wikisource]) andvà thư điện tử là những công emailcụ arehiệu effectivequả toolscho forviệc thisnày.
# Đặt lệnh cấm, cận trọng khi dùng từ ngữ trong thông báo "lý do", và bao gồm một liên kết đến trang thành viên của thành viên bị cấm
# Place the block, exercising due care in the wording of the "reason" message, and include a link to the user page of the user being blocked.
# Đặt một thông báo cấm trên [[w:Wikipedia:Trang thảo luận#Trang thảo luận thành viên|trang thảo luận]] của thành viên bị ảnh hưởng, với lý do bổ sung và phần quy định cấm mà bạn muốn áp dụng.
# Place a notice of the block on the [[Wikipedia:Talk page#User talk pages|talk]] page of the affected user, with additional rationale, outlining the facts and the part of the blocking policy you feel applies.
# Sẵn sàng thảo luận về quyết định cấm với các thành viên Wikisource khác.
# Be willing to discuss the block with other Wikisourcers.
 
Block wars, in which a user is repeatedly blocked and unblocked, are extremely harmful. They are a source of frustration and disappointment to many seasoned Wikisourcers and tend to encourage further bad behavior on the part of the blocked user. Avoid them. If you disagree with a block, discuss the matter with the blocking admin and others, and try to reach a consensus, rather than unblocking. Bear in mind that the blocking admin is likely to know more about the background to the situation than you do.
27.859

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng