Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định về bản quyền”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
Đây là quy định chính thức (mà bạn nên đọc đầu tiên). Bạn có thể cũng cần xem các thông tin sau:
* [[Trợ giúpWikisource:Thẻ bản quyền|các tiêu bản được dùng để chỉ rõ giấy phép bản quyền]]
* [[Trợ giúp:Phạm vi công cộng|tác phẩm nào đã thuộc phạm vi công cộng]]
* [[Trợ giúp:Tính tương thích cấp phép|một giấy phép hoặc điều kiện cụ thể có được cho phép hay không]]
 
==Quyền và nghĩa vụ của người đóng góp==
Tất cả các tác phẩm trên Wikisource phải thuộc phạm vi công cộng hoặc được phát hành theo một giấy phép tương thích với [[#định nghĩa|định nghĩa nội dung tự do]]. Bổn phận của người đóng góp là phải bảo đảm tính tương thích với giấy phép của Wikisource. Nên sử dụng một tiêu bản tại trang tư liệu nguồn để chỉ rõ tư liệu nguồn đã được đăng theo giấy phép nào (xem [[Trợ giúpWikisource:Thẻ bản quyền]]).
 
===Dịch hoặc thu âm từ tác phẩm gốc===
Việc dịch hoặc thu âm một tác phẩm gốc đều được xem là ''tác phẩm phái sinh'' từ tác phẩm gốc. Người đóng góp do đó phải đảm bảo rằng tác phẩm gốc '''và''' tác phẩm phái sinh đều phải hoặc thuộc phạm vi công cộng hoặc được phát hành theo giấy phép tương thích với [[#định nghĩa|định nghĩa nội dung tự do]]. Bổn phận của người đóng góp là phải bảo đảm tính tương thích với giấy phép của Wikisource. Nên sử dụng một tiêu bản tại trang tư liệu nguồn để chỉ rõ tư liệu nguồn đã được đăng theo giấy phép nào (xem [[Trợ giúpWikisource:Thẻ bản quyền]]).
 
Việc không tuân thủ quy định này sẽ dẫn đến văn kiện sẽ bị xóa. Nếu một đóng góp viên liên tục vi phạm quy định này, họ có thể bị tước quyền sửa đổi.
* [[Trợ giúp:Phạm vi công cộng]]
* [[Trợ giúp:Tính tương thích cấp phép]] (một giấy phép hoặc điều kiện cụ thể có được cho phép hay không)
* [[Trợ giúpWikisource:Thẻ bản quyền]] (các tiêu bản được dùng để ghi tình trạng bản quyền)
 
[[Category:Bản quyền]]

Trình đơn chuyển hướng