Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đầu đề”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
 
nếu trang có liên kết đến Wikidata, luôn hiện phần đề mục liên quan
-->|{{Đề mục liên quan<!--
-->| định hướng = {{{disambiguation|{{{định hướng|}}}}}}<!--
-->| ấn bản = {{{edition|{{{ấn bản|}}}}}}<!--

Trình đơn chuyển hướng