Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tate-chu-yoko”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “<span style="text-combine-upright: all;">{{{1|}}}</span><noinclude> {{Tài liệu}} </noinclude>”
(Trang mới: “<span style="text-combine-upright: all;">{{{1|}}}</span><noinclude> {{Tài liệu}} </noinclude>”)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
(Không có sự khác biệt)

Trình đơn chuyển hướng