Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Trang Mục lục”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
:''Xem [[Trợ giúp:Đánh số trang#Đánh số trang trong không gian tên Mục lục|Đánh số trang trong không gian tên Mục lục]]''
<div style="margin-left:1.75em;">
<p> Trường này dùng để chứa phương tiện để tạo biểu diễn đồ họa của tất cả các vị trí (hoặc các trang quét) có trong một tập tin nguồn định dạng .DjVu hoặc .PDF. Nó sẽ được chiếu với số thứ tự trang được điều chỉnh để bù cho sự khác biệt giữa tập tin nguồn và cách biểu diễn đồ họa này. Sự đối chiếu này sẽ được liên kết đến các trang đích tương ứng trong không gian tên Trang: nơi nội dung chuyển tự sẽ được đặt kế bên ảnh quét.</p>
<p> Trường này dùng để chứa This field is used to host the means to generate a graphical representation of all the positions (or scanned pages) found in a typical .DjVu or .PDF uploaded source file as they are [re]mapped with manually assigned page numbering to offset any differences between the actual source file and this graphical representation. Such assignments, offset or otherwise, automatically link to their corresponding targets in the Page: namespace where any embedded page content extracted from a source file is displayed side-by-side with a thumbnail image of the file position (or scanned page) associated with that content. This is done in order to better facilitate the transcription and proofreading process as explained earlier on.</p>
 
<p> TheCông meanscụ tođể accomplishthực thehiện aboveviệc isđối donechiếu through thethẻ <code><nowiki><pagelist /></nowiki></code> tagvới withmột pre-definedsố tham số định commandssẵn. TheTrường PagesCác fieldtrang issẽ automaticallyđược populatedtự withđộng thetạo mặc định với thẻ <code><nowiki><pagelist /></nowiki></code>, tag bynếu defaultđể andnguyên, ifsẽ leftluôn untouched,tại willra alwaysphép generatechiếu a"thứ basictự position#-to-page#vị graphicaltrí representationtới ofthứ 1-to-1tự (i.e.trang" no offsets,bản customizations, etc.)1-1 all(tức the waykhông through &lùi untilsố, thekhông endđiều ofchỉnh, the uploadedv.v.) sourcecho fileđến ishết detectedtập fortin younguồn.</p>
</div>
; theThẻ Pagelist tag {{anchorđiểm neo|pagelist}}
<div style="margin-left:1.75em;">
<p> TheThẻ <code><nowiki><pagelist /></nowiki></code> tagrất isnhiều achức powerfulnăng yetnhưng simplecũng waykhá tođơn depictgiản howđể the position-sequencetả tophép page-numberingchiếu foundtừ invị anytrí givensang worksố istrang totrong becác specificallytác structuredphẩm. andBạn works acrossthể thexác manyđịnh variousvị typestrí ofnào structureskhông onenên mightđánh encounter just as easily. You can command it to indicate positions which shouldn't be numberedsố; for instancedụ, <code><nowiki><pagelist 1to2=- 3=1 /></nowiki></code> willsẽ causelàm positionscho vị trí 1 and 2 tohiện bera represented astrang unnumberedkhông pagessố (-), andvà đánh số pagetrang numberingbắt willđầu starttừ byvị settingtrí thethứ thirdba positioncủa oftài thisliệu document astrang pagesố 1.</p>
 
<p> YouBạn cancũng also usethể textdùng tovăn labelbản positionsđể gắn nhãn vị trí. For exampledụ, <code><nowiki><pagelist 1=CoverBìa 2to6=- 7=TitleTiêu đề 8=2 20="PlateKhổ 1" /></nowiki></code>. NoteLưu thatý quotationdấu marksnháy kép (") are required whenbắt therebuộc arekhi spaces inkhoảng thetrống texttrong labelnhãn.</p>
 
<p> IfNếu amột sequencedãy ofcác positionsvị weretrí designatedđược withđánh lowersố casebằng Romansố numeralsLa as pagelàm numberssố intrang theirtrong originalbản paper-printedin formgiấy, usedùng <code><nowiki><pagelist 5to10=roman 5=1 11=1 /></nowiki></code> tođể indicatechỉ thisra điều đó. ThisNó sẽ willđặt setvị positiontrí 5 to i, positionvị trí 6 to ii, and so onv.v. NoteLưu theý 11=1. This isdùng usedđể tobắt startđầu theđánh Arabicsố numeral countRập followingtiếp thesau endloạt ofsố theLa RomanMã. numeralThẻ assignments.tương Theđương equivalentcho tagsố forLa upper case romanviết numeralshoa is "highroman".</p>
 
<p> TheLệnh <code><nowiki><pagelist /></nowiki></code> command canthể begọi invokedlên multiplenhiều times,lần which usefulsẽ inhữu dictionariesích trong từ điển (seexem [[:en:Index:A Dictionary of Music and Musicians vol 4.djvu]]) orhoặc whenkhi thetác workphẩm isgồm madenhiều uptác ofphẩm severalnhỏ smallerhơn, worksmỗi eachcuốn withlại their ownvị rangetrí ofđến positions-to-pagestrang khác nhau (seexem [[:en:Index:Tracts for the Times Vol 1.djvu]]). WhenKhi usingdùng multiplenhiều pagelistspagelist, thecú pháp followingsau syntaxsẽ isđược useddùng: <code><nowiki><pagelist from=147 to=185 /></nowiki></code>. This codenày willsẽ showchỉ onlyhiện positionscác 147–185vị fortrí 147-185 mà examplethôi.</p>
</div>
{| style="background-color:#FFFF83; border:1px solid yellow; margin:1em auto 0em auto; width:70%;"
|+ '''Lời khuyên chung khi ghi nhãn cho trang'''
|+ '''General recommendations for labeling pages'''
| Ghi nhãn cho bìa trước và bìa sau, nếu bản thân chúng có nội dung đáng kể, là "Bìa".
| Label the front and back covers, if they contain signifcant content of themselves, as "Cover" ("Cvr").
 
Ghi nhãn cho bìa lót là "bìa lót".
Label the frontispiece as "Frontispiece" ("Fpiece").
 
Preliminary sections of a work that are not part of the sequences or ranges of numbering as depicted in the original printed work should be named: "Half-title", "Title", "Contents", etc. Any of these pages that do fall in a numbered range should be numbered according to the sequence or flow of numbering ranges in the work. It is recommended that if there are more than a few of these such as a run of title, copyright, dedication, Table of contents, etc.. then front matter be numbered using roman numerals for simplicity (even if this numbering doesn't appear on pages in the work concerned.) Generally, a half-title (if present) or title will be the nominal (page i) of such a run (excepting image plates).

Bảng điều hướng