Đề tài trên Thảo luận Thành viên:Vinhtantran/Lưu Thảo luận Cấu trúc 1

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Kiendee (thảo luậnđóng góp)

Theo quy tắc chính tả của tiếng Pháp thì trước dấu hai chấm (:), dấu chấm phẩy (;), dấu hỏi (?) và dấu cảm thán (!) phải cách ra một cách. Trong "Việt Nam phong tục" việc để cách của các dấu câu đó tuần theo quy tắc chính tả của tiếng Pháp, vì vậy mấy dấu câu đã nêu trên không thể đặt liền ngay sau chữ cuối của từ được mà phải cách một cách.

Vinhtantran (thảo luậnđóng góp)

Cảm ơn góp ý của bạn. Tôi cũng có suy nghĩ về các nguyên tắc cú pháp này:

  • Nguyên tắc của tiếng Pháp là để một khoảng trắng nhỏ (hoặc khoảng trống dài) phía trước các dấu câu vừa nêu, và một khoảng trống dài phía sau nó (w:fr:Point-virgule#En_français).
  • Nếu bạn để ý thì trong các bản sách in đa số theo nguyên tắc đầu (xem ví dụ bằng tiếng Pháp , bằng tiếng Việt, hai khoảng trắng trước và sau không bằng nhau, rất dễ đọc).
  • Tiếng Pháp hiện đại vì phải viết bằng máy tính (do người Anh-Mỹ chế ra) mà phải chấp nhận để khoảng trắng rộng phía trước lẫn phía sau. Tuy nhiên, người Pháp tại Canada không viết như vậy (cũng liên kết đến Wikipedia tiếng Pháp phía trên).

Do đó tôi thấy không có cách nào hoàn toàn tôn trọng bản gốc cả. Tôi cho rằng chữ Quốc ngữ ảnh hưởng cú pháp tiếng Pháp, điều đó không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, vì tiếng Việt về sau này đã thống nhất trên máy tính là khoảng cách không đều hoặc không có khoảng trắng phía trước, nên tôi nghiêng theo cách viết đó.

Nói tóm lại, khi cả 2 cách đều không hoàn hảo, cách nào được cú pháp hiện đại chấp nhận, quen thuộc, thì tôi sẽ dùng cách đó.


Tranminh360 (thảo luậnđóng góp)

Xem w:fr:Ponctuation#En français. Tôi không biết tiếng Pháp nên không hiểu họ nói gì, nhưng Google dịch ra tiếng Anh thì hình như họ nói trước các dấu : ; ! ? dùng non-breaking space (khoảng trắng không nhảy hàng), thế thì chúng ta dùng mã   trước các dấu : ; ? ! cũng được chứ sao?

Tranminh360 (thảo luậnđóng góp)

Tôi đề xuất dùng bot để tự động thêm   trước các dấu : ; ? !

Vinhtantran (thảo luậnđóng góp)

Nó có chữ "fine" đằng trước nữa, nghĩa là "ngắn hơn" Espace (typographie). Làm thế nào? Thêm  ? Và nó có đủ quan trọng để phải gắng sức như vậy không?

Tranminh360 (thảo luậnđóng góp)

  hoặc  .

Trả lời “Việt Nam phong tục”