Đi thi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đi thi
của Trần Tế Xương

Tấp tểnh người đi tớ cũng đi,
Cũng lều cũng chõng cũng đi thi
Tiễn chân, cô[1] mất hai đồng chẵn,
Sờ bụng, thầy không một chữ gì.
Lộc nước còn mong thêm giải ngạch[2]
Phúc nhà nay được sạch trường quy.
Ba kỳ trọn vẹn, thêm kỳ nữa,
Ú, ớ, u, ơ ngọn bút chì.[3]

   
Chú thích

  1. Tức vợ tác giả
  2. Mong lấy thêm người đỗ
  3. Tác giả nhại lại một số nguyên âm chữ quốc ngữ, tỏ vẻ ngờ nghệch, xa lạ đối với thứ chữ đó. Nguyên là từ năm 1897, thực dân Pháp quy định ở các khoa thi hương phải có thêm các môn thi về chữ quốc ngữ (về sau còn có tiếng Pháp)