Bình luận của Vụ Thông tin Báo chi Bộ Ngoại giao Liên bang Nga liên quan đến các biện pháp trừng phạt chống Nga mới của Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bình luận của Vụ Thông tin Báo chi Bộ Ngoại giao Liên bang Nga liên quan đến các biện pháp trừng phạt chống Nga mới của Hoa Kỳ  (2018) 
của Bộ Ngoại giao Nga, do Đại sứ quán Nga tại Việt Nam dịch

Số lượng các mưu toan được Hoa Kỳ áp dụng từ năm 2011 nhằm gây sức ép đến Nga bằng các biện pháp trừng phạt đã tăng hơn năm chục. Sau khi không đạt được bất kỳ một kết quả nào sau 50 vòng trừng phạt trước đây, Washington vẫn tiếp tục đe dọa bằng việc từ chối cấp thị thực vào Hoa Kỳ, đe dọa giới doanh nghiệp Nga bằng cách đóng băng các khỏan về tài sản và tài chính trong khi quên rằng, việc thu giữ tài sản riêng và tiền không phải của mình được gọi là sự ăn cướp.

Không chờ có sự hiệu quả cần thiết từ những biện pháp trừng phạt trước đây, các nhà chính trị Washington đã tiến đến một sự lố bịch là cố gắng giáng một đòn vào các công ty của chúng tôi – những công ty này đã từ lâu duy trì các mối quan hệ làm ăn với Hoa Kỳ, và có hàng ngàn công ăn việc làm đang phụ thuộc vào họ. Nói một cách khác, người ta đang đánh vào những dân thường của Hoa Kỳ, vào chính những người đi bầu cử, phá hoại làm thiệt hại sự hợp tác về kinh tế.

Tạo nên cảm giác rằng, chúng tôi đang quan sát thấy một sự biến chất của nước Mỹ: tại Hoa Kỳ ngày càng chối bỏ điều trước đây đã từng tán dương với tư cách các “giá trị Mỹ” căn bản. Còn việc sử dụng vũ lực chiếm các cơ sở ngoại giao thuộc về Nga không chỉ đã trở thành sự vi phảm thô bạo nhất các chuẩn mực quốc tế, mà còn cho thấy rằng, quyền đã từng một thời là thiêng liêng đối với người Mỹ - quyền sở hữu – đã biến thành một thứ trống rỗng.

Việc liên tục sử dụng các biện pháp trừng phạt, kể cả để loại trừ các đối thủ cạnh tranh bằng các biện pháp hành chính tương tự như vậy tại các thị trường nước ngoài, Washington trên thực tế đã ghi mình vào danh sách các địch thủ của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh tự do lành mạnh. Việc cản trở kênh truyền hình RT của Nga phát sóng là một thí dụ rõ rệt của quyết tâm đập tắt nguồn thông tin có thể lựa chọn, hạn chế tự do ngôn luận. Cuối cùng, việc hợp pháp hóa vào đầu thế kỷ 21 các cuộc tra tấn thời trung cổ, cách giam giữ tù nhân trong chân không pháp lý tại căn cứ quân sự Guantanamo và các nhà tù bí mật của CIA đang minh chứng một cách rõ nét về việc ứng sử đối với các quyền con người.

Nền dân chủ Mỹ rõ ràng đang thoái hóa. Chỉ còn mỗi ý nguyện bằng bất kỳ phương tiện nào để đảm bảo sự thống trị tòan cầu của Hoa Kỳ, kể cả thông qua áp lực đối với các nước đang tiến hành đường lối độc lập khác với các đồng minh NATO của Washington – những nước đang nói bằng chính tiếng nói của mình.

Như chúng tôi đã nhiều lần nêu lên, bất kỳ biện pháp nào đều không thể làm Nga đi chệch khỏi đường lối đã được lựa chọn. Chúng chỉ cho thấy sự bất lực của Hoa Kỳ trong việc đạt được các mục tiêu đã đặt ra và xiết chặt thêm sự đoàn kết của xã hội Nga.

Đương nhiên, chúng tôi sẽ không để sự công kích hiện nay và bất kỳ sự công kích mới chống Nga nào mà không có sự giáng trả cứng rắn. Tuy nhiên, trước hết phải nhanh chóng bứt khỏi sự ảo tưởng rằng có thể nói với chúng tôi bằng ngôn ngữ của các biện pháp trừng phạt.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền theo Phần IV của Bộ luật Dân sự số 230-FZ của Liên bang Nga vào ngày 18 tháng 12, 2006.

Điều 1259. Các đối tượng bảo hộ bản quyền

Khoản 5

Bản quyền không áp dụng cho ý tưởng; khái niệm; nguyên lý; phương pháp; quy trình; hệ thống; phương tiện; giải pháp kỹ thuật, tổ chức hay những vấn đề khác; phát minh; sự kiện; ngôn ngữ lập trình.

Khoản 6

Không là đối tượng bản quyền:
  • Văn bản chính thức của các cơ quan chính quyền liên bang và địa phương các huyện thị, bao gồm luật pháp, các văn bản pháp quy khác, quyết định của tòa án, những tài liệu mang tính lập pháp, hành chính và tòa án, các văn bản chính quy của các tổ chức quốc tế, cũng như các bản dịch chính thức của họ;
  • Các biểu trưng và dấu hiệu quốc gia (cờ, huy hiệu, huân chương, tiền giấy, và những thứ tương tự), cũng như biểu trưng và dấu hiệu của các chính thể địa phương;
  • Các tác phẩm dân gian, không có tác giả cụ thể;
  • Các thông báo về sự kiện và sự việc, chỉ đơn thuần mang tính thông tin (các thông báo tin tức trong ngày, chương trình truyền hình, lịch trình tàu xe, và những thứ tương tự).

Toàn văn Bộ luật bằng tiếng Nga.

Chú thích – Theo các hiệp ước liên quốc gia và quốc tế, thì Liên bang Nga là chính thể kế thừa hợp pháp của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang NgaLiên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết; do đó, thẻ quyền này cũng áp dụng được cho những biểu tượng chính thức và các văn bản chính quy của CHXHCNXV LB Nga và Liên Xô (cấp liên bang) (Cấp liên bang có nghĩa là việc sử dụng các biểu tượng chính thức và văn bản chính quy của 14 nước Cộng hòa Xô viết khác thuộc quyền bảo hộ của luật pháp của chính thể kế thừa hợp pháp của chúng).

Cảnh báo – Thẻ quyền này không thể áp dụng cho các dự thảo của các biểu tượng và văn bản chính thức, do chúng vẫn có thể vẫn được bảo hộ bản quyền.

Bản dịch:

Tác phẩm này không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền theo Phần IV của Bộ luật Dân sự số 230-FZ của Liên bang Nga vào ngày 18 tháng 12, 2006.

Điều 1259. Các đối tượng bảo hộ bản quyền

Khoản 5

Bản quyền không áp dụng cho ý tưởng; khái niệm; nguyên lý; phương pháp; quy trình; hệ thống; phương tiện; giải pháp kỹ thuật, tổ chức hay những vấn đề khác; phát minh; sự kiện; ngôn ngữ lập trình.

Khoản 6

Không là đối tượng bản quyền:
  • Văn bản chính thức của các cơ quan chính quyền liên bang và địa phương các huyện thị, bao gồm luật pháp, các văn bản pháp quy khác, quyết định của tòa án, những tài liệu mang tính lập pháp, hành chính và tòa án, các văn bản chính quy của các tổ chức quốc tế, cũng như các bản dịch chính thức của họ;
  • Các biểu trưng và dấu hiệu quốc gia (cờ, huy hiệu, huân chương, tiền giấy, và những thứ tương tự), cũng như biểu trưng và dấu hiệu của các chính thể địa phương;
  • Các tác phẩm dân gian, không có tác giả cụ thể;
  • Các thông báo về sự kiện và sự việc, chỉ đơn thuần mang tính thông tin (các thông báo tin tức trong ngày, chương trình truyền hình, lịch trình tàu xe, và những thứ tương tự).

Toàn văn Bộ luật bằng tiếng Nga.

Chú thích – Theo các hiệp ước liên quốc gia và quốc tế, thì Liên bang Nga là chính thể kế thừa hợp pháp của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang NgaLiên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết; do đó, thẻ quyền này cũng áp dụng được cho những biểu tượng chính thức và các văn bản chính quy của CHXHCNXV LB Nga và Liên Xô (cấp liên bang) (Cấp liên bang có nghĩa là việc sử dụng các biểu tượng chính thức và văn bản chính quy của 14 nước Cộng hòa Xô viết khác thuộc quyền bảo hộ của luật pháp của chính thể kế thừa hợp pháp của chúng).

Cảnh báo – Thẻ quyền này không thể áp dụng cho các dự thảo của các biểu tượng và văn bản chính thức, do chúng vẫn có thể vẫn được bảo hộ bản quyền.