Bình luận của Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến kết quả bỏ phiếu tại Ủy ban Thứ nhất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề đưa ra xem xét dự thảo nghị quyết về INF

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bình luận của Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến kết quả bỏ phiếu tại Ủy ban Thứ nhất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề đưa ra xem xét dự thảo nghị quyết về INF  (2018) 
của Bộ Ngoại giao Nga, do Đại sứ quán Nga tại Việt Nam dịch

Tuyên bố ngày 29 tháng 10 năm 2018.

Chúng tôi vô cùng thất vọng với kết quả bỏ phiếu tại Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc đưa ra xem xét dự thảo nghị quyết của Nga ủng hộ Hiệp ước INF. Thật khó hiểu, công việc nghiên cứu tài liệu, sự cấp thiết của nó không có gì phải nghi ngờ, đã bị chặn lại với lý do bịa đặt về thủ tục. Nỗ lực hoàn toàn sai trái lập luận cho việc từ chối thảo luận cụ thể sáng kiến của Nga là do kết thúc thời hạn chính thức đệ trình các dự án trong bối cảnh bất khả kháng đã thôi thúc chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ duy trì Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) liên quan đến các tuyên bố bất ngờ của Hoa Kỳ về ý định đơn phương rút khỏi Hiệp ước.

Vì vậy, hành động như vậy thì không đi đến cuộc nói chuyện có ý nghĩa. Hơn nữa, 55 quốc gia trên thực tế đã phản đối ngay cả ý tưởng xem xét tại Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vấn đề duy trì tính khả thi của Hiệp ước INF, mặc dù rõ ràng Hiệp ước là một trong những yếu tố trung tâm của kiến trúc toàn cầu kiểm soát vũ khí tên lửa hạt nhân. Đặc biệt kỳ lạ trong danh sách các quốc gia, từ các diễn đàn cấp cao thường xuyên phàn nàn về "thiếu tiến bộ trong lĩnh vực giải trừ hạt nhân" và sốt sắng tuân thủ các điều ước quốc tế. Nhưng trong trường hợp này, vì lý do nào đó, họ không muốn nhận thấy rằng, Hiệp ước INF bị đe dọa trực tiếp do những hành động thiển cận và phá hoại của Washington và sự phát triển các sự kiện như vậy bây giờ có thể có tác động tiêu cực đến Hiệp ước START.

Tiếc rằng, chúng tôi nhận thấy, một số quốc gia đã bỏ phiếu trắng hoặc né tránh. Có lẽ, họ vẫn chưa đánh giá hết những gì đang xảy ra. Hiệp ước được Moscow và Washington ký kết trước đây có liên quan trực tiếp nhất đến việc duy trì an ninh quốc tế và ổn định chiến lược toàn cầu, đến hoạt động bình thường của các chế độ không phổ biến vũ khí. Tất cả những mối quan tâm này không chỉ của những bên tham gia trực

tiếp Hiệp ước INF, mà còn của mỗi thành viên cộng đồng quốc tế. Chưa bao giờ sự sụp đổ thỏa thuận giải trừ vũ khí lại củng cố an ninh tập thể.

Chúng tôi biết ơn tất cả những ai đã thể hiện quan điểm độc lập và cách tiếp cận có trách nhiệm với vấn đề tăng cường cơ chế kiểm soát vũ khí, ổn định và an ninh, sẵn sàng làm việc với dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất nhằm duy trì tính khả thi của INF. Ở đây muốn nói về tiếp tục các nỗ lực chính trị và ngoại giao để ủng hộ Hiệp ước, chúng tôi hy vọng vào sự tương tác mang tính xây dựng hơn nữa với các nước này. Chúng tôi tin rằng, không quá muộn đối với những quốc gia chưa sẵn sàng thực hiện các bước đi cụ thể vì việc bảo tồn Hiệp ước INF, xem xét lại cách tiếp cận của mình và tham gia công việc này.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền theo Phần IV của Bộ luật Dân sự số 230-FZ của Liên bang Nga vào ngày 18 tháng 12, 2006.

Điều 1259. Các đối tượng bảo hộ bản quyền

Khoản 5

Bản quyền không áp dụng cho ý tưởng; khái niệm; nguyên lý; phương pháp; quy trình; hệ thống; phương tiện; giải pháp kỹ thuật, tổ chức hay những vấn đề khác; phát minh; sự kiện; ngôn ngữ lập trình.

Khoản 6

Không là đối tượng bản quyền:
  • Văn bản chính thức của các cơ quan chính quyền liên bang và địa phương các huyện thị, bao gồm luật pháp, các văn bản pháp quy khác, quyết định của tòa án, những tài liệu mang tính lập pháp, hành chính và tòa án, các văn bản chính quy của các tổ chức quốc tế, cũng như các bản dịch chính thức của họ;
  • Các biểu trưng và dấu hiệu quốc gia (cờ, huy hiệu, huân chương, tiền giấy, và những thứ tương tự), cũng như biểu trưng và dấu hiệu của các chính thể địa phương;
  • Các tác phẩm dân gian, không có tác giả cụ thể;
  • Các thông báo về sự kiện và sự việc, chỉ đơn thuần mang tính thông tin (các thông báo tin tức trong ngày, chương trình truyền hình, lịch trình tàu xe, và những thứ tương tự).

Toàn văn Bộ luật bằng tiếng Nga.

Chú thích – Theo các hiệp ước liên quốc gia và quốc tế, thì Liên bang Nga là chính thể kế thừa hợp pháp của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang NgaLiên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết; do đó, thẻ quyền này cũng áp dụng được cho những biểu tượng chính thức và các văn bản chính quy của CHXHCNXV LB Nga và Liên Xô (cấp liên bang) (Cấp liên bang có nghĩa là việc sử dụng các biểu tượng chính thức và văn bản chính quy của 14 nước Cộng hòa Xô viết khác thuộc quyền bảo hộ của luật pháp của chính thể kế thừa hợp pháp của chúng).

Cảnh báo – Thẻ quyền này không thể áp dụng cho các dự thảo của các biểu tượng và văn bản chính thức, do chúng vẫn có thể vẫn được bảo hộ bản quyền.

Bản dịch:

Tác phẩm này không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền theo Phần IV của Bộ luật Dân sự số 230-FZ của Liên bang Nga vào ngày 18 tháng 12, 2006.

Điều 1259. Các đối tượng bảo hộ bản quyền

Khoản 5

Bản quyền không áp dụng cho ý tưởng; khái niệm; nguyên lý; phương pháp; quy trình; hệ thống; phương tiện; giải pháp kỹ thuật, tổ chức hay những vấn đề khác; phát minh; sự kiện; ngôn ngữ lập trình.

Khoản 6

Không là đối tượng bản quyền:
  • Văn bản chính thức của các cơ quan chính quyền liên bang và địa phương các huyện thị, bao gồm luật pháp, các văn bản pháp quy khác, quyết định của tòa án, những tài liệu mang tính lập pháp, hành chính và tòa án, các văn bản chính quy của các tổ chức quốc tế, cũng như các bản dịch chính thức của họ;
  • Các biểu trưng và dấu hiệu quốc gia (cờ, huy hiệu, huân chương, tiền giấy, và những thứ tương tự), cũng như biểu trưng và dấu hiệu của các chính thể địa phương;
  • Các tác phẩm dân gian, không có tác giả cụ thể;
  • Các thông báo về sự kiện và sự việc, chỉ đơn thuần mang tính thông tin (các thông báo tin tức trong ngày, chương trình truyền hình, lịch trình tàu xe, và những thứ tương tự).

Toàn văn Bộ luật bằng tiếng Nga.

Chú thích – Theo các hiệp ước liên quốc gia và quốc tế, thì Liên bang Nga là chính thể kế thừa hợp pháp của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang NgaLiên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết; do đó, thẻ quyền này cũng áp dụng được cho những biểu tượng chính thức và các văn bản chính quy của CHXHCNXV LB Nga và Liên Xô (cấp liên bang) (Cấp liên bang có nghĩa là việc sử dụng các biểu tượng chính thức và văn bản chính quy của 14 nước Cộng hòa Xô viết khác thuộc quyền bảo hộ của luật pháp của chính thể kế thừa hợp pháp của chúng).

Cảnh báo – Thẻ quyền này không thể áp dụng cho các dự thảo của các biểu tượng và văn bản chính thức, do chúng vẫn có thể vẫn được bảo hộ bản quyền.