Bình luận của Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố các dữ liệu về tổng số Vũ khí tấn công chiến lược của Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bình luận của Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố các dữ liệu về tổng số Vũ khí tấn công chiến lược của Hoa Kỳ  (2018) 
của Bộ Ngoại giao Nga, do Đại sứ quán Nga tại Việt Nam dịch

Tuyên bố ngày 8 tháng 10 năm 2018.

Chúng tôi lưu ý đến việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố các dữ liệu về tổng số vũ khí tấn công chiến lược của Hoa Kỳ tính đến ngày 1 tháng 9 năm 2018.

Trong đệ trình của phía Mỹ, như các dữ liệu được công bố trước đây của Hoa Kỳ tính đến ngày 5 tháng 2 năm 2018, chúng cần được chứng minh về việc Hoa Kỳ khấu trừ đến mức quy định theo Điều II của Hiệp ước giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ về cắt giảm tiếp theo và giới hạn vũ khí tấn công chiến lược. (Hiệp ước START).

Chúng tôi không thể xác nhận luận điểm này. Như Bộ Ngoại giao Nga đã lưu ý, kết quả đạt được do Hoa Kỳ công bố nhờ đơn phương khấu trừ khỏi danh sách đăng ký theo Hiệp ước là 56 bệ phóng SLBM “Trident II” và 41 máy bay ném bom hạng nặng B-52H, tái trang bị được thực hiện theo cách mà phía Nga không thể xác nhận việc đưa những vũ khí tấn công chiến lược này vào trạng thái không thích hợp để sử dụng vũ khí hạt nhân, như quy định tại khoản 3, Phần I, Chương Ba của Nghị định thư kèm theo Hiệp ước. Ngoài ra, Hoa Kỳ không đưa vào danh sách đăng ký với tính chất là chưa triển khai bốn bệ phóng mỏ dành cho đào tạo, sau khi đơn phương phân loại lại chúng vào loại “mỏ đào tạo”, không được quy định trong Hiệp ước.

Như vậy, theo quy định tại điểm c) khoản 1 Điều II của Hiệp ước START tổng số được phép của “những bệ phóng được triển khai và chưa triển khai ICBM, những bệ phóng được triển khai và chưa triển khai SLBM, những máy bay ném bom hạng nặng được triển khai và chưa triển khai”, như trước đây Hoa Kỳ vẫn vượt quá 101 đơn vị .

Chúng tôi coi tình trạng như vậy là không thể chấp nhận. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục làm việc để phía Hoa kỳ đảm bảo thực hiện đầy đủ các cam kết của mình theo Hiệp ước quốc tế quan trọng nhất trong lĩnh vực cắt giảm và hạn chế vũ khí tên lửa hạt nhân. Chúng tôi hy vọng rằng, Washington thể hiện quan điểm mang tính xây dựng để giải quyết vấn đề cực kỳ khẩn cấp này.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền theo Phần IV của Bộ luật Dân sự số 230-FZ của Liên bang Nga vào ngày 18 tháng 12, 2006.

Điều 1259. Các đối tượng bảo hộ bản quyền

Khoản 5

Bản quyền không áp dụng cho ý tưởng; khái niệm; nguyên lý; phương pháp; quy trình; hệ thống; phương tiện; giải pháp kỹ thuật, tổ chức hay những vấn đề khác; phát minh; sự kiện; ngôn ngữ lập trình.

Khoản 6

Không là đối tượng bản quyền:
  • Văn bản chính thức của các cơ quan chính quyền liên bang và địa phương các huyện thị, bao gồm luật pháp, các văn bản pháp quy khác, quyết định của tòa án, những tài liệu mang tính lập pháp, hành chính và tòa án, các văn bản chính quy của các tổ chức quốc tế, cũng như các bản dịch chính thức của họ;
  • Các biểu trưng và dấu hiệu quốc gia (cờ, huy hiệu, huân chương, tiền giấy, và những thứ tương tự), cũng như biểu trưng và dấu hiệu của các chính thể địa phương;
  • Các tác phẩm dân gian, không có tác giả cụ thể;
  • Các thông báo về sự kiện và sự việc, chỉ đơn thuần mang tính thông tin (các thông báo tin tức trong ngày, chương trình truyền hình, lịch trình tàu xe, và những thứ tương tự).

Toàn văn Bộ luật bằng tiếng Nga.

Chú thích – Theo các hiệp ước liên quốc gia và quốc tế, thì Liên bang Nga là chính thể kế thừa hợp pháp của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang NgaLiên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết; do đó, thẻ quyền này cũng áp dụng được cho những biểu tượng chính thức và các văn bản chính quy của CHXHCNXV LB Nga và Liên Xô (cấp liên bang) (Cấp liên bang có nghĩa là việc sử dụng các biểu tượng chính thức và văn bản chính quy của 14 nước Cộng hòa Xô viết khác thuộc quyền bảo hộ của luật pháp của chính thể kế thừa hợp pháp của chúng).

Cảnh báo – Thẻ quyền này không thể áp dụng cho các dự thảo của các biểu tượng và văn bản chính thức, do chúng vẫn có thể vẫn được bảo hộ bản quyền.

Bản dịch:

Tác phẩm này không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền theo Phần IV của Bộ luật Dân sự số 230-FZ của Liên bang Nga vào ngày 18 tháng 12, 2006.

Điều 1259. Các đối tượng bảo hộ bản quyền

Khoản 5

Bản quyền không áp dụng cho ý tưởng; khái niệm; nguyên lý; phương pháp; quy trình; hệ thống; phương tiện; giải pháp kỹ thuật, tổ chức hay những vấn đề khác; phát minh; sự kiện; ngôn ngữ lập trình.

Khoản 6

Không là đối tượng bản quyền:
  • Văn bản chính thức của các cơ quan chính quyền liên bang và địa phương các huyện thị, bao gồm luật pháp, các văn bản pháp quy khác, quyết định của tòa án, những tài liệu mang tính lập pháp, hành chính và tòa án, các văn bản chính quy của các tổ chức quốc tế, cũng như các bản dịch chính thức của họ;
  • Các biểu trưng và dấu hiệu quốc gia (cờ, huy hiệu, huân chương, tiền giấy, và những thứ tương tự), cũng như biểu trưng và dấu hiệu của các chính thể địa phương;
  • Các tác phẩm dân gian, không có tác giả cụ thể;
  • Các thông báo về sự kiện và sự việc, chỉ đơn thuần mang tính thông tin (các thông báo tin tức trong ngày, chương trình truyền hình, lịch trình tàu xe, và những thứ tương tự).

Toàn văn Bộ luật bằng tiếng Nga.

Chú thích – Theo các hiệp ước liên quốc gia và quốc tế, thì Liên bang Nga là chính thể kế thừa hợp pháp của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang NgaLiên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết; do đó, thẻ quyền này cũng áp dụng được cho những biểu tượng chính thức và các văn bản chính quy của CHXHCNXV LB Nga và Liên Xô (cấp liên bang) (Cấp liên bang có nghĩa là việc sử dụng các biểu tượng chính thức và văn bản chính quy của 14 nước Cộng hòa Xô viết khác thuộc quyền bảo hộ của luật pháp của chính thể kế thừa hợp pháp của chúng).

Cảnh báo – Thẻ quyền này không thể áp dụng cho các dự thảo của các biểu tượng và văn bản chính thức, do chúng vẫn có thể vẫn được bảo hộ bản quyền.