Bình luận của Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga về việc nhồi nhét tư tưởng chống Nga trên các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bình luận của Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga về việc nhồi nhét tư tưởng chống Nga trên các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây  (2018) 
của Bộ Ngoại giao Nga, do Đại sứ quán Nga tại Việt Nam dịch

Tuyên bố ngày 1 tháng 11 năm 2018.

Chúng tôi đã lưu ý rằng, một số các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây một lần nữa lại tung ra các câu chuyện tuyên truyền về cái, hình như tại Liên bang Nga đã tiến hành công việc nhằm tạo ra các hóa chất đã thu được ở các nước này với cái tên “Novichok”. Theo thực tế hoàn cảnh đã hình thành ở đó, không có bằng chứng nào trong đó được đưa ra. Đã là lần thứ bao nhiêu việc đối chất được thực hiện bằng tin giật gân dởm, bóp méo thực tế và đánh giá không đúng thẩm quyền.

Chúng tôi một lần nữa phải nhắc nhớ những ai đứng sau chiến dịch chống Nga này rằng, Liên bang Nga dưới sự kiểm soát quốc tế nghiêm ngặt và tuân thủ Công ước về cấm vũ khí hóa học (CWC), đã hoàn thành nghĩa vụ của mình trước thời hạn, đầy đủ về phá hủy tất cả các loại vũ khí hóa học quốc gia. Hơn nữa, Liên bang Nga chưa bao giờ nghiên cứu, sản xuất hoặc tích lũy hóa chất độc hại dưới thương hiệu “Novichok” hiện đang phổ biến rộng rãi ở phương Tây.

Mục đích tiếp tục nhồi nhét thông tin thật dễ hiểu – làm sao lãng sự chú ý của công chúng đến những sự kiện thực tế phát triển trong các phòng thí nghiệm hóa học công nghệ cao ở các nước phương Tây ít nhất là hàng trăm hợp chất hóa học có liên quan đến cái gọi là “Novichok”, cũng như cấp, ví dụ ở Hoa Kỳ, bằng sáng chế liên quan đến việc sử dụng cho chiến đấu các chất độc hại thuộc loại này và bảo vệ chống lại chúng.

Đập vào mắt là sự trùng hợp gần như hoàn toàn về thời gian vu khống tiếp theo trên các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây với sự ra đời theo đường Tổ chức về Cấm vũ khí hóa học (OPCW) trong kế hoạch thực hiện các biện pháp bổ sung, trong đó một nhóm các quốc gia nổi tiếng cố gắng giải quyết nhiệm vụ đối ngoại có mâu thuẫn trực tiếp với các điều khoản cơ bản của CWC và các nguyên tắc được quy định trong Công ước. Tất cả điều này, như thể là theo tín hiệu, một lần nữa bắt đầu "được hâm nóng", chỉ từ Washington mới nghe được những đe dọa mới về việc tiến hành các biện pháp áp lực trừng phạt chống lại Nga.

Chúng tôi coi các chiêu thức như vậy là vô trách nhiệm. Chúng tôi sẽ đối phó mạnh mẽ. Cần đặt chướng ngại chống lại sự xói mòn giá trị của CWC và sự thống nhất của OPCW do lỗi của các nước phương Tây.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền theo Phần IV của Bộ luật Dân sự số 230-FZ của Liên bang Nga vào ngày 18 tháng 12, 2006.

Điều 1259. Các đối tượng bảo hộ bản quyền

Khoản 5

Bản quyền không áp dụng cho ý tưởng; khái niệm; nguyên lý; phương pháp; quy trình; hệ thống; phương tiện; giải pháp kỹ thuật, tổ chức hay những vấn đề khác; phát minh; sự kiện; ngôn ngữ lập trình.

Khoản 6

Không là đối tượng bản quyền:
  • Văn bản chính thức của các cơ quan chính quyền liên bang và địa phương các huyện thị, bao gồm luật pháp, các văn bản pháp quy khác, quyết định của tòa án, những tài liệu mang tính lập pháp, hành chính và tòa án, các văn bản chính quy của các tổ chức quốc tế, cũng như các bản dịch chính thức của họ;
  • Các biểu trưng và dấu hiệu quốc gia (cờ, huy hiệu, huân chương, tiền giấy, và những thứ tương tự), cũng như biểu trưng và dấu hiệu của các chính thể địa phương;
  • Các tác phẩm dân gian, không có tác giả cụ thể;
  • Các thông báo về sự kiện và sự việc, chỉ đơn thuần mang tính thông tin (các thông báo tin tức trong ngày, chương trình truyền hình, lịch trình tàu xe, và những thứ tương tự).

Toàn văn Bộ luật bằng tiếng Nga.

Chú thích – Theo các hiệp ước liên quốc gia và quốc tế, thì Liên bang Nga là chính thể kế thừa hợp pháp của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang NgaLiên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết; do đó, thẻ quyền này cũng áp dụng được cho những biểu tượng chính thức và các văn bản chính quy của CHXHCNXV LB Nga và Liên Xô (cấp liên bang) (Cấp liên bang có nghĩa là việc sử dụng các biểu tượng chính thức và văn bản chính quy của 14 nước Cộng hòa Xô viết khác thuộc quyền bảo hộ của luật pháp của chính thể kế thừa hợp pháp của chúng).

Cảnh báo – Thẻ quyền này không thể áp dụng cho các dự thảo của các biểu tượng và văn bản chính thức, do chúng vẫn có thể vẫn được bảo hộ bản quyền.

Bản dịch:

Tác phẩm này không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền theo Phần IV của Bộ luật Dân sự số 230-FZ của Liên bang Nga vào ngày 18 tháng 12, 2006.

Điều 1259. Các đối tượng bảo hộ bản quyền

Khoản 5

Bản quyền không áp dụng cho ý tưởng; khái niệm; nguyên lý; phương pháp; quy trình; hệ thống; phương tiện; giải pháp kỹ thuật, tổ chức hay những vấn đề khác; phát minh; sự kiện; ngôn ngữ lập trình.

Khoản 6

Không là đối tượng bản quyền:
  • Văn bản chính thức của các cơ quan chính quyền liên bang và địa phương các huyện thị, bao gồm luật pháp, các văn bản pháp quy khác, quyết định của tòa án, những tài liệu mang tính lập pháp, hành chính và tòa án, các văn bản chính quy của các tổ chức quốc tế, cũng như các bản dịch chính thức của họ;
  • Các biểu trưng và dấu hiệu quốc gia (cờ, huy hiệu, huân chương, tiền giấy, và những thứ tương tự), cũng như biểu trưng và dấu hiệu của các chính thể địa phương;
  • Các tác phẩm dân gian, không có tác giả cụ thể;
  • Các thông báo về sự kiện và sự việc, chỉ đơn thuần mang tính thông tin (các thông báo tin tức trong ngày, chương trình truyền hình, lịch trình tàu xe, và những thứ tương tự).

Toàn văn Bộ luật bằng tiếng Nga.

Chú thích – Theo các hiệp ước liên quốc gia và quốc tế, thì Liên bang Nga là chính thể kế thừa hợp pháp của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang NgaLiên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết; do đó, thẻ quyền này cũng áp dụng được cho những biểu tượng chính thức và các văn bản chính quy của CHXHCNXV LB Nga và Liên Xô (cấp liên bang) (Cấp liên bang có nghĩa là việc sử dụng các biểu tượng chính thức và văn bản chính quy của 14 nước Cộng hòa Xô viết khác thuộc quyền bảo hộ của luật pháp của chính thể kế thừa hợp pháp của chúng).

Cảnh báo – Thẻ quyền này không thể áp dụng cho các dự thảo của các biểu tượng và văn bản chính thức, do chúng vẫn có thể vẫn được bảo hộ bản quyền.