Bước tới nội dung

Bản mẫu:Đỏ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

{{{chữ}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng

[sửa]

Tạo ra văn bản văn bản Đỏ. {{Đỏ|Văn bản Đỏ ở đây}} Tương đương với gọi {{màu|#mã_màu|Văn bản Đỏ ở đây}}.

Ví dụ

[sửa]
Mã wiki Kết quả
{{Đỏ|House}} of Leaves House of Leaves

Xem thêm

[sửa]