Bản mẫu:ꞗ/doc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang con tài liệu bản mẫu này chứa thông tin về cách sử dụng, thể loại, và các thông tin kỹ thuật khác không bao gồm trong bản mẫu.
Xem Bản mẫu:ꞗ.

Bản mẫu này chèn chữ , tức là chữ "b đuôi" trong Từ điển Việt–Bồ–La của Alexandre de Rhodes. Ký tự này được đưa vào Unicode 7.0 beta.

Cách sử dụng[sửa]

  • {{cb}} → ꞗ

Đặt plain=1 khi đặt liên kết:

Xem thêm[sửa]