Bản mẫu:Bảo quản viên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bảo quản viên (còn hoạt động) Tạm vắng Ghi chú Bảo quản viên vắng mặt (hơn 1 năm) Cựu Bảo quản viên
Tên đăng nhập Tên khác Từ ngày Đến ngày Tên đăng nhập Tên khác Tên đăng nhập Tên khác
Mxn Nguyễn Xuân Minh tham gia hạn chế Kimkha Nguyễn Kim Kha
Vinhtantran Trần Vĩnh Tân tham gia hạn chế Clytie Clytie Siddall
Tranminh360 BQV tạm thời
sửa bảng