Bản mẫu:Chạy đầu trang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
[sửa] Tài liệu

Mục đích[sửa]

Bản mẫu này dùng để thêm đầu trang vào các trang trong không gian "Trang:".

Cú pháp[sửa]

3 phần[sửa]

{{Chạy đầu trang|trái|giữa|phải}}

trái phải

giữa

{{Chạy đầu trang|trái=TRÁI|giữa=GIỮA|phải=PHẢI}}

TRÁI PHẢI

GIỮA

4 phần[sửa]

{{Chạy đầu trang|trái|trái-giữa|phải-giữa|phải}}
trái trái-giữa phải-giữa phải
{{Chạy đầu trang|trái|trái-giữa|phải-giữa|}}
trái trái-giữa phải-giữa

Đổi hướng[sửa]