Bản mẫu:Chữ dọc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Sử dụng {{chữ dọc|văn bản}} để viết các chữ theo hàng dọc, thường dùng cho cách viết chữ Hán cổ

Nội dung