Bản mẫu:Dotted TOC page listing

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Văn bản
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để lặp lại hình thức hiển thị mục lục trong tác phẩm gốc trong không gian tên Trang:.

Cách sử dụng[sửa]

Tham số:

 • chaptertext (1) : số chương (tùy chọn). Hiển thị trong một cột về phía bên trái văn bản.
 • entrytext (2) : tựa đề chương hoặc mục
 • pagetext (3) : số trang liên kết đến
 • symbol : dãy ký hiệu hoặc hình ảnh. Mặc định là dấu chấm đơn. (".")
 • spaces (4) : Số khoảng trắng giữa ký hiệu (symbol) - là con số từ 0 đến 10. Mặc định là 1.
 • dotend : Văn bản ghi thêm vào cuối dấu chấm, để kéo khoảng trắng.
 • djvupage
 • djvupageoffset
 • hi : cách để thụt đầu dòng tiếp theo nếu văn bản bị tràn qua hàng thứ hai. Mặc định là 1em.
 • chapter-width : Điều chỉnh chiều rộng của cột chương. Mặc định là 2.5em.
 • chapter-align : Điều chỉnh canh lề của cột chương. Mặc định là "right". Tham số này phải dùng tiếng Anh.
 • entry-align : Điều chỉnh canh lề của cột mục (thứ hai). Mặc định là "left"; hoặc có thể dùng: "justify".
 • entry-width : Điều chỉnh chiều rộng của cột mục. Mặc định là 80%.
 • col3-width : Điều chỉnh chiều rộng của cột thứ 3. Mặc định là 2em.
 • col3-align : Điều chỉnh canh lề của của cột thứ 3. Mặc định là "right"; lựa chọn khác: "center" hoặc "left".
 • dottext : Thay dãy dấu chấm bằng văn bản.
 • col4text : Thêm cột thứ tư sau số trang.
 • col4-width : Điều chỉnh chiều rộng cột thứ 4. Mặc định là 2em.
 • col4-align : Điều chỉnh canh lề của cột thứ 4. Mặc định là "right"; lựa chọn khác: "center" hoặc "left".

Liên quan[sửa]

Để phục vụ cho những lúc mục lục dài hơn hơn một trang, có một số biến thể của bản mẫu này, tất cả đều nhận cùng tham số (và im lặng bỏ qua những tham số nào không áp dụng được):

 • {{dotted TOC page listing/top}}: cho phép chỉ ra những đoạn liên kết xuất hiện phía trang ngắt trang.
 • {{dotted TOC page listing/suspend}}: (thường xuất hiện ở chân trang) đóng xử lý liên kết chỉ tại trang hiện tại.
 • {{dotted TOC page listing/resume}}: (thường xuất hiện ở đầu trang) mở lại xử lý liên kết trong trang mới.
 • {{dotted TOC page listing/continue}}: (xuất hiện ở phần thân sau đó; thường không bắt buộc) tiếp tục phần mục lục trên trang mới, mục lục này sẽ kết thúc trong trang kế tiếp.
 • {{dotted TOC page listing/bottom}}: (thường xuất hiện ở đầu thân trang) hoàn tất phần mục lục được bắt đầu ở trang trước.


Ghi chú: khuyên dùng tham số có tên khi làm việc với bất kỳ bản mẫu nối trang phía trên.


Áp dụng {{dotted TOC page listing/top}}{{dotted TOC page listing/continue}}{{dotted TOC page listing/bottom}} (không có dòng mới giữa các bản mẫu; tất cả đều có cùng chỉ định tham số) sẽ tạo ra kết quả y hệt như dùng {{dotted TOC page listing}} chỉ sai khác một ít và giá trị thường được dùng trong bản mẫu gốc.

Ví dụ[sửa]

 • Để xem ví dụ về cách dùng {{Dotted TOC page listing}} (cùng với {{TOC page listing}}) xem bên Wikisource tiếng Anh: ở đây.
 • Để xem ví dụ về cách dùng {{Dotted TOC page listing/top}} (v.v.) xem: tại đây (và trang kế); và xem cách chúng hiển thị ở không gian tác phẩm: ở đây.

Xem thêm[sửa]