Bản mẫu:Nổi trái

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

{{{1}}} Bản mẫu này làm nổi trái văn bản về bên trái mà không làm thay đổi canh lề.