Bản mẫu:PVCC-1923

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(đổi hướng từ Bản mẫu:PD-1923)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc về phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1924. Nó có thể có bản quyền ở bên ngoài Hoa Kỳ (xem Trợ giúp:Phạm vi công cộng).

Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-1923 hoặc Category:Tác gia-PD-1923.

Hãy nghĩ tới việc dùng {{PVCC/1923|năm tác giả mất}} để tự động cải tiến bản mẫu hiện số năm tác giả đã mất, hoặc {{PVCC-khuyết danh-1923}} dành cho tác phẩm khuyết danh và hư danh.