Bản mẫu:PVCC-CP Hoa Kỳ-NASA

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó được tạo ra bởi Cục Quản trị Hàng không và Không gian Quốc gia Hoa Kỳ (NASA), có quy định bản quyền nói rằng "Tài liệu của NASA không được bảo hộ bản quyền trừ khi có ghi chú".
Xin lưu ý, việc sử dụng logo của NASA bị hạn chế theo quy định của pháp luật, nhưng đây không phải là hạn chế bản quyền

 
Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-NASA.