Bản mẫu:PVCC-Ethiopia

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó được tạo ra lần đầu tiên ở Ethiopia.

Theo Chương XI Bộ Luật Dân sự Ethiopia năm 1960, bản quyền chỉ tồn tại trong suốt cuộc đời tác giả.

Ngoài ra, bất kỳ bản quyền tiềm năng nào ở Ethiopia cũng không chịu sự ràng buộc ở Hoa Kỳ, theo Circ. 38a của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

Cách dùng[sửa]

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Tác gia-PVCC-Ethiopia hoặc Thể loại:PVCC-Ethiopia