Bản mẫu:PVCC-Nam Phi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này được tạo ra và xuất bản lần đầu tiên ở Nam Phi và hiện tại thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền đã hết. Theo Luật Bản quyền năm 1978, tác phẩm được chuyển vào phạm vi công cộng sau năm mươi năm tính từ cuối năm tác giả chết (trường hợp tác phẩm của chính phủ được tính từ cuối năm xuất bản).


Một tác phẩm của Nam Phi thuộc phạm vi công cộng ở Nam Phi theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng ở Nam Phi vào năm 1996, tức là nếu nó được xuất bản trước năm 1946 và không đăng ký bản quyền ở Hoa Kỳ. (Đây là quy định của 17 USC 104A với mốc quan trọng là ngày 1 tháng 1 năm 1996.)

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Tác gia-PVCC-Nam Phi hoặc Thể loại:PVCC-Nam Phi.