Bản mẫu:Trái

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Bản mẫu này dùng để canh trái cho văn bản.