Bản mẫu:Trái

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu này dùng để canh trái cho văn bản.