Bản mẫu:Vạch

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này chèn một đường kẻ ngang đen. Nó nên dùng khi chuyển văn bản từ bản scan thay cho cú pháp wiki "----" vì cú pháp wiki sẽ có màu hơi nhạt hơn. Ngoài ra không chắc cách xử lý "----" có bị thay đổi về sau hay không. Xem để biết thêm về vấn đề với [X]HTML 5.

Ví dụ

{{vạch}}

cho ra


Vạch đôi có thể được tạo ra bằng

{{vạch}}{{vạch}}

cho ra
Rộng[sửa]

Bạn có thể cung cấp chiều rộng tùy chọn, bằng đơn vị em hoặc % để in ra đường vạch ngang với chiều dài chỉ định nằm ở giữa trang.

Ví dụ

{{vạch|rộng=12em}}

{{vạch|12em}}

Đều cho ra


Cao[sửa]

Bạn có chỉnh chiều cao bằng cách dùng tham số |cao=:

{{vạch|cao=3px}}

Canh lề[sửa]

Một vài trường hợp hiếm cần canh lề vạch ngang, dùng tham số canh.

Ví dụ

{{vạch|6em|canh=trái}}

cho ra


Style[sửa]

Cuối cùng, bất kỳ kiểu HTML đặc biệt nào khác có thể dùng tham số style.

Ví dụ

{{vạch|rộng=12em|cao=1em|style=background-color:orange;border:1px solid black}}

cho ra


Xem thêm[sửa]

  • {{Đường kẻ}} để tạo ra một đường kẻ ngang với chiều dài tùy ý