Bất mị (Trần Nguyên Đán)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Bất mị.
Bất mị - 不寐
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

官舍秋霜漏轉遲,
故園松菊在天涯。
目前盡是關心事,
病愈不如猶病時。

Quan xá thu sương lâu chuyển trì,
Cổ viên tùng cúc tại thiên nhi (nhai).
Mục tiền tân thị quan tâm sự,
Bệnh dũ bất như do bệnh thì.

Chốn quan xá trong sương thu, giọt đồng hồ nhỏ chậm,
Tùng cúc nơi vườn cũ ở tận chân trời xa.
Trước mắt toàn là những việc phải quan tâm,
Bệnh khỏi không bằng khi còn bệnh.