Bộ luật Hàng hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2005/Chương XVIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 261. Hiệu lực thi hành[sửa]

  1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
  2. Bộ luật này thay thế Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 1990.