Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1999

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (1999) 
của Quốc hội Việt Nam

Bộ luật này mang số hiệu 15/1999/QH10 được thông qua tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội Việt Nam khóa 10 ngày 21 tháng 12 năm 1999, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2000.

Mục lục[sửa]

[sửa]

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999

Quốc hội

Chủ tịch
(đã ký)

Nông Đức Mạnh


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".