Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1999

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Loại Số Ngày ban hành Ngày hiệu lực Thay thế/Sửa đổi cho Sửa đổi bởi Bản mới hơn Hiệu lực
Bộ luật 15/1999/QH10 21/12/1999 1/7/2000 Bộ luật 1985
Sửa đổi 1989
Sửa đổi 1991
Sửa đổi 1992
Sửa đổi 1997
15/2008/QH12
37/2009/QH12
144/2016/QH13 (lùi hiệu lực)
Hợp nhất 2009
100/2015/QH13
Hết

Mục lục[sửa]

[sửa]

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999

Quốc hội

Chủ tịch
(đã ký)

Nông Đức Mạnh

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".