Ba mươi sáu phố ở Hà Nội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ba mươi sáu phố ở Hà Nội
của Không rõ

Không nhầm lẫn với Hà Nội băm sáu phố phường.


Rủ nhau chơi khắp Long-thành[1],
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai;
Hàng Bồ, hàng Bạc, hàng Gai,
Hàng Buồm, hàng Thiếc, hàng Hài, hàng Khay,
Mã-vĩ, hàng Điếu, hàng Giầy,
Hàng Lờ, hàng Cót, hàng Mây, hàng Đàn,
Phố Mới, Phúc-kiến, hàng Ngang,
Hàng Mã, hàng Mắm, hàng Than, hàng Đồng,
Hàng Muối, hàng Nón, cầu Đông,
Hàng Hòm, hàng Đậu, hàng Bông, hàng Bè,
Hàng Thùng, hàng Bát, hàng Tre,
Hàng Vôi, hàng Giấy, hàng The, hàng Gà.
Quanh đi đến phố hàng Da,
Trải xem hàng phố, thật là cũng xinh.
Phố hoa thứ nhất Long-thành,
Phố dăng mắc cửi, đàn quanh bàn cờ.
Người về nhớ cảnh ngẩn-ngơ,
Bút hoa xin chép nên thơ lưu-truyền.

   
Chú thích cuối trang[sửa]

  1. Long - thành: tức là Thăng - long thành 昇 龍 城 tên của thành Hà-nội đặt tự năm 1010 về đời Lý Thái-tổ (chú của Dương Quảng Hàm)


PD-icon.svg Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.