Biên dịch:Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ/Lớp N

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

LỚP N - MỸ THUẬT

(Nhấn vào mỗi phân lớp để xem chi tiết)

Phân lớp N Nghệ thuật thị giác
Phân lớp NA Kiến trúc
Phân lớp NB Điêu khắc
Phân lớp NC Bản vẽ. Thiết kế. Minh họa
Phân lớp ND Hội họa
Phân lớp NE Tác phẩm in ấn
Phân lớp NK Nghệ thuật trang trí
Phân lớp NX Nghệ thuật tổng quát

Phân lớp N

N1-(9211) Nghệ thuật thị giác
N1-58   General
N61-72 Theory. Philosophy. Aesthetics of the Nghệ thuật thị giác
N81-390 Study and teaching. Research
N400-3990 Art museums, galleries, etc.
N4390-5098 Exhibitions
N5198-5299 Private collections and collectors
N5300-7418 History
N7420-7525.8 General works
N7560-8266 Special subjects of art
N8350-8356 Art as a profession. Artists
N8510-8553 Art studios, materials, etc.
N8554-8585 Examination and conservation of works of art
N8600-8675 Economics of art
N8700-9165 Art and the state. Public art

Phân lớp NA

NA1-9428 Kiến trúc
NA1-60   General
NA100-130 Kiến trúc and the state
NA190-1555.5 History
NA1995 Kiến trúc as a profession
NA2000-2320 Study and teaching. Research
NA2335-2360 Competitions
NA2400-2460 Museums. Exhibitions
NA2500-2599 General works
NA-2599.5-2599.9 Architectural criticism
NA2695-2793 Architectural drawing and design
NA2835-4050 Details and decoration
NA4100-8480 Special classes of buildings
NA4100-4145   Classed by material
NA4150-4160 Classed by form
NA4170-8480 Classed by use
NA4170-(7020)   Public buildings
NA4590-5621   Religious Kiến trúc
NA7100-7884 Domestic Kiến trúc. Houses. Dwellings
NA7910-8125 Clubhouses, guild houses, etc.
NA8200-8260 Farm Kiến trúc
NA8300-8480 Outbuildings, gates, fences, etc.
NA9000-9428 Aesthetics of cities. City planning and beautifying

Phân lớp NB

NB1-1952 Điêu khắc
NB1-50   General
NB60-1115 History
Including collective biography
NB1120-1133 Study and teaching
NB1134-1134.4 Competitions
NB1135-1150 General works
NB1160-1195 Designs and technique
NB1199-1200 Restoration of Điêu khắcs
NB1203-1270 Special materials
NB1272-1291 Mobiles, color, Điêu khắc gardens, etc.
NB1293-1895 Special forms
NB1293-1310   Portrait Điêu khắc
NB1312-1313 Equestrian statues
NB1330-1685 Sculptural monuments
NB1750-1793 Religious monuments and shrines
NB1800-1880 Sepulchral monuments
NB1910-1952 Special subjects

Phân lớp NC

NC1-1940 Bản vẽ. Thiết kế. Minh họa
NC1-45   General
Including collective biography
NC50-266 History of drawing
NC390-670 Study and teaching
NC673-677 Competitions
NC703-725 General works
NC730-758 Technique
NC760-825 Special subjects
NC845-915 Graphic art materials
NC930 Conservation and restoration of drawings
NC950-(996) Illustration
NC997-1003 Commercial art. Advertising art
NC1280-1284 Printed ephemera. Imagerie populaire
NC1300-1766 Pictorial humor, caricature, etc.
NC1800-1850 Posters
NC1860-1896 Greeting cards, postcards, invitations, book jackets, etc.
NC1920-1940 Copying, enlarging, and reduction of drawings

Phân lớp ND

ND25-3416 Hội họa
ND25-(48)   General
ND49-813 History
ND1115-1120 Study and teaching
ND1130-1156 General works
ND1288-1460 Special subjects
ND1290-1293   Human figure
ND1300-1337 Portraits
ND1340-1367 Landscape Hội họa
ND1370-1375 Marine Hội họa
ND1380-1383 Animals. Birds
ND1385-1388 Sports. Hunting, fishing, etc.
ND1390-1393 Still life
ND1400-1403 Flowers. Fruit. Trees
ND1410-1460 Other subjects
ND1470-1625 Technique and materials
ND1630-1662 Examination and conservation of Hội họas
ND1700-2495 Watercolor Hội họa
ND2550-2733 Mural Hội họa
ND2889-3416 Illuminating of manuscripts and books

Phân lớp NE

NE1-3002 Tác phẩm in ấn
NE1-978   Printmaking and engraving
NE1-90   General
NE-218-(330) Engraved portraits. Self portraits
NE380 Conservation and restoration of prints
NE390-395 Collected works
NE400-773 History of printmaking
NE830-898 General works
NE951-962 Special subjects
NE965-965.3 Tradesmen's cards
NE970-973 Study and teaching
NE975-975.4 Competitions
NE977-978 Equipment
NE1000-1352 Wood engraving
NE1000-1027 General
NE1030-1196.3 History
NE1220-1233 General works
NE1310-1326.5 Japanese prints
NE1330-1336 Linoleum block prints
NE1340 Fish prints
NE1344-1345 Potato prints
NE1350-1352 Other materials used in relief printing
NE1400-1879 Metal engraving
NE1400-1422 General
NE1620-1630 General works
NE1634-1749 History
NE1750-1775 Copper engraving
NE1850-1879 Color prints
NE1940-2232.5 Etching and aquatint
NE1940-1975 General
NE1980-2055.5 History
NE2120-2140 General works
NE2141-2149 Special subjects
NE2220-2225 Dry point
NE2236-2240.6 Serigraphy
NE2242-2246 Monotype (Printmaking)
NE2250-2570 Lithography
NE2685-2685.8 Lumiprints
NE2690 Engraving on glass
NE2800-2880 Printing of engravings
NE3000-3002 Copying art. Copying machine art

Phân lớp NK

NK1-(9990) Nghệ thuật trang trí
NK1-570   General
NK600-806 History
NK1135-1149.5 Arts and crafts movement
NK1160-1590 Decoration and ornament. Design
NK1160-1174   General
NK-1175-(1498)   History
NK1505-1535   General works
NK1548-1590   Special subjects for design
NK1648-1678 Religious art
NK1700-2195 Interior decoration. House decoration
NK1700-2138   General. History, etc.
Including special rooms
NK2140-2180   Decorative Hội họa
NK2190-2192   Church decoration
NK2200-2750 Furniture
NK2775-2898 Rugs and carpets
NK2975-3049 Tapestries
NK3175-3296.3 Upholstery. Drapery
NK3375-3496.3 Wallpapers
NK-3600-(9990) Other arts and art industries
NK3700-4695   Ceramics
NK4700-4890   Costume
NK5100-5440   Glass
NK5500-6060   Glyptic arts
NK6400-8459   Metalwork
NK8800-9505.5   Textiles
NK9600-9955   Woodwork

Phân lớp NX

NX1-820 Nghệ thuật tổng quát
NX1-260   General
NX280-410 Study and teaching. Research
NX411-415 Competitions
NX420-430 Exhibitions
NX440-632 History of the arts
NX650-694 Special subjects, characters, persons, religious arts, etc.
NX700-750 Patronage of the arts
NX760-770 Administration of the arts
NX775-777 Voluntarism in the arts
NX798-820 Arts centers and facilities