Biên dịch:Luật Bảo vệ An ninh Quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Bảo vệ An ninh Quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông  (2020) 
của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, do Wikisource dịch từ tiếng Anh

Luật Bảo vệ An ninh Quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

(thông qua tại cuộc họp lần thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 13 vào ngày 30 tháng 6 năm 2020)

Chương 1: Tổng quát[sửa]

Điều 1[sửa]

Nhằm quán triệt một cách kiên định, toàn diện và chuẩn xác phương châm "một quốc gia, hai chế độ", "người Hồng Kông lãnh đạo người Hồng Kông", duy trì quyền tự trị cao, bảo vệ an ninh quốc gia; ngăn ngừa, ngăn chặn và trừng phạt những hành vi nhằm chia rẽ đất nước, phạm tội lật đổ chính quyền quốc gia, tổ chức và thực hiện hành vi khủng bố, câu kết hoặc nhờ cậy các thế lực nước ngoài nhằm làm tổn hại an ninh quốc gia; bảo vệ sự phồn vinh và ổn định của Đặc khu Hành chính Hồng Kông; bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của cư dân của Đặc khu Hành chính Hồng Kông; căn cứ vào Hiến pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hồng Kông thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc quyết định hình thành và cải thiện hệ thống luật pháp và chế tài của Đặc khu Hành chính Hồng Kông liên quan tới an ninh quốc gia; Luật này được hình thành.

Điều 2[sửa]

Điều 1 và Điều 12 của Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hồng Kông quy định địa vị pháp lý của Đặc khu Hành chính Hồng Kông là những điều khoản cơ bản của Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hồng Kông. Sự thực thi các quyền lợi và quyền tự do của các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông không được vi phạm các Điều 1 và Điều 12 của Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Điều 3[sửa]

Công tác an ninh quốc gia của Đặc khu Hành chính Hồng Kông là trách nhiệm cơ bản của Chính phủ Nhân dân Trung ương.

Đặc khu Hành chính Hồng Kông được hiến pháp quy định trách nhiệm duy trì an ninh quốc gia và phải đảm đương nhiệm vụ duy trì an ninh quốc gia.

Các cơ quan hành chính, lập pháp, tư pháp tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông, theo luật này và các luật phù hợp khác, có trách nhiệm đề phòng, ngăn chặn, và trừng trị một cách hữu hiệu các hành vi và hoạt động tổn hại đến an ninh quốc gia.

Điều 4[sửa]

Việc duy trì an ninh quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông sẽ tôn trọng và bảo đảm nhân quyền, và bảo vệ các quyền của cư dân Đặc khu Hành chính Hồng Kông được quy định trong Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hồng Kông, "Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị", "Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa" và các quy định hiện hành bao gồm quyền tự do ngôn luận, báo chí, xuất bản, lập hội, tụ tập, đi lại, sở hữu và biểu tình.

Điều 5[sửa]

Để đề phòng, ngăn chặn và trừng trị các hành vi phạm tội nguy hại đến an ninh quốc gia, nguyên tắc pháp trị phải được tuân thủ một cách kiên trì. Nếu pháp luật quy định một hành vi là phạm tội, thì hành vi đó sẽ bị định tội và xét xử theo pháp luật; nếu pháp luật không quy định một hành vi là phạm tội, thì hành vi đó sẽ không bị định tội và xét xử.

Một người sẽ được xem là vô tội cho đến khi bị cơ quan tư pháp phán tội. Nghi phạm, bị cáo và người tham gia tố tụng sẽ được đảm bảo quyền biện hộ và các quyền tố tụng khác. Một người bị cơ quan tư pháp xác định là có tội hoặc vô tội sẽ không bị tái xét xử hoặc trừng phạt cho cùng một hành vi.

Điều 6[sửa]

Bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là nghĩa vụ chung của toàn bộ nhân Trung Quốc, bao gồm đồng bào Hồng Kông.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông phải tuân thủ Luật này và pháp luật hiện hành của Đặc khu Hành chính Hồng Kông liên quan đến duy trì an ninh quốc gia, và không tham gia vào các hành vi và hoạt động gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

Cư dân Đặc khu Hành chính Hồng Kông, nếu là ứng viên bầu cử hoặc khi nhậm làm công chức, phải ký văn kiện xác nhận và tuyên thệ ủng hộ Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và trung thành với Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Chương 2: Trách nhiệm và Cơ cấu của Đặc khu Hành chính Hồng Kông nhằm duy trì an ninh quốc gia[sửa]

Phần 1: Trách nhiệm[sửa]

Điều 7[sửa]

Đặc khu Hành chính Hồng Kông phải tích cực hoàn thành quy định lập pháp về duy trì an ninh quốc gia trong Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hồng Kông và hoàn thiện các pháp luật liên quan.

Điều 8[sửa]

Cơ quan hành pháp và tư pháp của Đặc khu Hành chính Hồng Kông phải chấp hành Luật này và các pháp luật hiện hành của Đặc khu Hành chính Hồng Kông quy định việc đề phòng, ngăn chặn và trừng trị các hành vi và hoạt động làm nguy hại đến an ninh quốc gia, và duy trì an ninh quốc gia một cách hữu hiệu.

Điều 9[sửa]

Đặc khu Hành chính Hồng Kông sẽ tăng cường công tác duy trì an ninh quốc gia và đề phòng các hoạt động khủng bố. Đối với các trường học, đoàn thể xã hội, báo chí, và truyền hình, Đặc khu Hành chính Hồng Kông phải thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo, giám sát và quản lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.

Điều 10[sửa]

Đặc khu Hành chính Hồng Kông phải thực hiện việc giáo dục nhằm đề cao ý thức và ý thức tuân thủ pháp luật liên quan đến an ninh quốc gia thông qua trường học, đoàn thể xã hội, báo chí, và truyền hình.

Điều 11[sửa]

Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ Nhân dân Trung ương về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, và có trách nhiệm báo cáo hàng năm về tình hình duy trì an ninh quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Nếu được Chính phủ Nhân dân Trung ương yêu cầu, Trưởng Đặc khu Hành chính phải gửi báo cáo nhanh chóng về những vấn đề cụ thể liên quan đến việc duy trì an ninh quốc gia.

Phần 2: Cơ cấu[sửa]

Điều 12[sửa]

Đặc khu Hành chính Hồng Kông thiết lập một Hội đồng Đảm bảo An ninh Quốc gia, phụ trách vấn đề duy trì an ninh quốc gia, chịu trách nhiệm chủ yếu trong việc duy trì an ninh quốc gia và chịu sự quản lý và giám sát của Chính phủ Nhân dân Trung ương.

Điều 13[sửa]

Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ do Trưởng Đặc khu Hành chính làm chủ tịch, các thành viên bao gồm Trưởng Ty Hành chính, Trưởng Ty Tài chính, Trưởng Ty Luật chính, Cục trưởng Cục Bảo an, Trưởng Sở Cảnh sát, người phụ trách Lực lượng cảnh sát bảo vệ an ninh quốc gia như quy định tại Điều 16 của Luật này, Trưởng Sở nhập cảnh, Trưởng hải quan và chủ nhiệm văn phòng hành chính.

Ban bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ có một ban bí thư do Tổng bí thư lãnh đạo. Tổng bí thư sẽ do Trưởng Đặc khu đề cử và báo cáo lên Chính phủ Nhân dân Trung ương phê duyệt.

Điều 14[sửa]

Trách nhiệm của Hội đồng An ninh Quốc gia của Đặc khu Hành chính Hồng Kông gồm có:

(1) Phân tích và nghiên cứu tình hình bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu Hành chính Hồng Kông, tổ chức các công việc liên quan, và quy định các chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông;

(2) Thúc đẩy việc xây dựng chế độ pháp luật và cơ chế chấp hành để bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông;

(3) Phối hợp các công việc quan trọng và hoạt động lớn để bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Công việc của Hội đồng bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu Hành chính Hồng Kông sẽ không bị bất kỳ sự can thiệp nào từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân, và thông tin công tác sẽ không bị công khai. Các quyết định của Hội đồng bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu Hành chính Hồng Kông sẽ không bị giám sát của bên tư pháp.

Điều 15[sửa]

Hội đồng bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu Hành chính Hồng Kông sẽ có vị trí cố vấn an ninh quốc gia, do Chính phủ Nhân dân Trung ương biệt phái, để đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc vận hành công việc của Hội đồng bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu Hành chính Hồng Kông. Cố vấn an ninh quốc gia sẽ tham cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia của Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Điều 16[sửa]

Sở Cảnh sát Chính phủ Đặc khu Hành chính Hồng Kông sẽ thiết lập một phòng để bảo vệ an ninh quốc gia và phối hợp với các lực lượng chấp pháp.

Người phụ trách phòng an ninh quốc gia của Sở Cảnh sát sẽ do Trưởng Đặc khu chỉ định. Trước khi Trưởng Đặc khu chỉ định, Trưởng Đặc Khu sẽ lấy ý kiến của cơ quan quy định tại Điều 48 của Luật này. Người phụ trách phòng an ninh quốc gia của Sở Cảnh sát phải tuyên thệ ủng hộ Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trung thành với Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tuân thủ pháp luật, và bảo vệ bí mật.

Phòng an ninh quốc gia của Sở Cảnh sát có thể thuê chuyên gia và kỹ thuật viên phù hợp bên ngoài Đặc khu Hành chính Hồng Kông để hỗ trợ việc chấp hành các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia.

Điều 17[sửa]

Chức trách của Phòng an ninh quốc gia của Sở Cảnh sát gồm có:

(1) Thu thập và phân tích thông tin tình báo liên quan đến an ninh quốc gia;

(2) Bố trí, phối hợp, và thúc đẩy các biện pháp và hành động bảo vệ an ninh quốc gia;

(3) Điều tra các vụ án phạm tội gây nguy hại đến an ninh quốc gia;

(4) Tiến hành điều tra chống can thiệp và triển khai việc thẩm tra an ninh quốc gia;

(5) Thừa lệnh Hội đồng an ninh quốc gia Đặc khu Hành chính Hồng Kông thực thi các công việc bảo vệ an ninh quốc gia;

(6) Thực hiện các chức trách khác theo quy định của luật này.

Điều 18[sửa]

Sở Tư pháp của Đặc khu Hành chính Hồng Kông thiết lập một phòng công tố chuyên về các tội phạm an ninh quốc gia, phụ trách công tác công tố về các tội phạm gây nguy hại đến an ninh quốc gia và các công việc pháp luật liên quan khác. Công tố viên của phòng này sẽ do Trưởng Tư pháp chỉ định với sự đồng ý của Hội đồng Bảo vệ An ninh Quốc gia Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Trưởng phòng công tố chuyên về các tội phạm an ninh quốc gia thuộc Sở Tư pháp sẽ do Trưởng Đặc khu chỉ định. Trước khi Trưởng Đặc khu chỉ định, Trưởng Đặc khu sẽ lấy ý kiến của cơ quan quy định tại Điều 48 của Luật này. Trưởng phòng công tố chuyên về các tội phạm an ninh quốc gia của Sở Tư pháp phải tuyên thệ ủng hộ Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trung thành với Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tuân thủ pháp luật, và bảo vệ bí mật.

Điều 19[sửa]

Sau khi Trưởng Đặc khu phê chuẩn, Người đứng đầu Sở Tài chính của Chính phủ Đặc khu Hành chính Hồng Kông sẽ phân bổ ngân sách đặc biệt từ thu nhập chung của chính phủ để trả cho việc bảo vệ an ninh quốc gia và trả lương cho các nhân viên có liên quan, không tuân theo những hạn chế do pháp luật hiện hành của Đặc khu Hành chính Hồng Kông quy định. Người đứng đầu Sở Tài chính phải gửi một bản báo cáo hàng năm cho Hội đồng Lập pháp để kiểm soát và quản lý tài chính.

Chương III: Tội phạm và Hình phạt[sửa]

Phần I: Tội chia rẽ quốc gia[sửa]

Điều 20[sửa]

Những ai tổ chức, lên kế hoạch, thực thi, hoặc tham gia vào việc thực thi một trong những hành vi sau đây nhằm chia rẽ quốc gia, phá hoại sự thống nhất quốc gia, bất kể có sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực hay không, tức phạm vào tội:

(1) Phân ly Đặc khu Hành chính Hồng Kông hoặc bất kỳ bộ phận nào của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra khỏi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;

(2) Thay đổi một cách phi pháp địa vị pháp lý của Đặc khu Hành chính Hồng Kông hoặc bất kỳ bộ phận nào của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;

(3) Chuyển sự thống trị Đặc khu Hành chính Hồng Kông hoặc bất kỳ bộ phận nào của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho ngoại quốc.

Những người phạm những tội kể trên mà phạm tội nặng hoặc nghiêm trọng sẽ bị phạt tù chung thân hoặc phạt tù trên 10 năm; những người tích cực tham gia sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm; những người tham gia sẽ bị phạt tù dưới 3 năm, lao động hoặc quản chế.

Điều 21[sửa]

Những ai kích động, hỗ trợ, xúi giục, dùng tiền hoặc tài sản để hỗ trợ cho người khác phạm tội ghi trong Điều 20 của luật này sẽ được xem là phạm tội. Nếu có tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm; nếu tình tiết nhẹ thì phạt tù dưới 5 năm, lao động hoặc quản chế.

Phần 2: Tội lật đổ chính quyền quốc gia[sửa]

Điều 22[sửa]

Những ai tổ chức, lên kế hoạch, thực thi hoặc tham gia vào việc thực thi một trong những hành vi sau đây có sử dụng vũ lực, hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, hoặc các thủ đoạn phi pháp khác nhằm lật đổ chính quyền quốc gia, tức phạm vào tội:

(1) Lật đổ, phá hoại chế độ căn bản của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như đã xác lập trong Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;

(2) Lật đổ chính quyền trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hoặc chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông;

(3) Can thiệp, gây trở ngại hoặc phá hoại một cách nghiêm trọng cơ quan chức năng theo luật định của Chính quyền Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hoặc Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông;

(4) Công kích và phá hoại nơi làm việc và cơ sở của các cơ quan chức năng của Đặc khu Hành chính Hồng Kông, khiến chúng không thể hoạt động một cách bình thường.

Những người phạm những tội kể trên mà phạm tội nặng hoặc nghiêm trọng sẽ bị phạt tù chung thân hoặc phạt tù trên 10 năm; những người tích cực tham gia sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm; những người tham gia sẽ bị phạt tù dưới 3 năm, lao động hoặc quản chế.

Điều 23[sửa]

Những ai kích động, hỗ trợ, xúi giục, dùng tiền hoặc tài sản để hỗ trợ cho người khác phạm tội ghi trong Điều 22 của luật này sẽ được xem là phạm tội. Nếu có tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm; nếu tình tiết nhẹ thì phạt tù dưới 5 năm, lao động hoặc quản chế.

Phần 3: Tội hoạt động khủng bố[sửa]

Điều 24[sửa]

Phá hoại Chính phủ Nhân dân Trung ương, Chính phủ Đặc khu Hành chính Hồng Kông hoặc tổ chức quốc hoặc uy hiếp công chúng với ý đồ thực hiện chủ trương chính trị, tổ chức, lên kế hoạch, thực thi, tham gia vào việc thực thi hoặc đe dọa thực thi một trong những hành vi dưới đây với ý đồ hoạt động khủng bố gây tổn hại nghiêm trọng đến xã hội, tức phạm vào tội:

(1) Bạo lực nghiêm trọng chống lại con người;

(2) Gây nổ, phóng hỏa, hoặc phát tán chất độc, chất phóng xạ, các vật chất gây bệnh truyền nhiễm;

(3) Phá hoại phương tiện giao thông, thiết bị vận tải, thiết bị điện lực, thiết bị xăng dầu, hoặc các thiết bị dễ cháy và phát nổ khác;

(4) Can nhiễu và phá hoại nghiêm trọng hệ thống điều khiển phục vụ và quản lý công cộng như nước, điện, khí ga, giao thông, thông tấn, và truyền hình;

(5) Sử dụng các phương pháp nguy hiểm khác nhằm làm nguy hại một cách nghiêm trọng đến sức khỏe và an toàn của công chúng.

Những người phạm những tội kể trên mà gây ra thương tật, tử vong cho người khác hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tài sản công và tư, sẽ bị phạt tù chung thân hoặc trên 10 năm; trong trường hợp khác, sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm.

Điều 25[sửa]

Những ai tổ chức, lãnh đạo các tổ chức khủng bố, tức phạm tội, sẽ bị phạt tù chung thân hoặc trên 10 năm và tịch thu tài sản; những ai tích cực tham gia sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm, cùng với hình phạt tiền; những người phạm tội khác sẽ bị phạt tù dưới 3 năm, lao động hoặc quản chế, và có thể bị phạt tiền.

Tổ chức khủng bố được nhắc đến trong Luật này là tổ chức thực thi hoặc có ý đồ thực thi các hành vi được nêu trong Điều 24 của Luật này hoặc tham gia hoặc hỗ trợ việc thực thi tội phạm hoạt động khủng bố nêu trong Điều 24 của Luật này.

Điều 26[sửa]

Tổ chức huấn luyện, cung cấp vũ khí, thông tin, tài chính, vật tư, lao động, vận chuyển, kỹ thuật hoặc cung cấp địa điểm, hỗ trợ, làm lợi cho tổ chức khủng bố, nhân viên khủng bố hoặc thực thi hành động khủng bố, hoặc chế tạo, sở hữu phi pháp thuốc nổ, chất độc, chất phóng xạ, vật chất gây bệnh truyền nhiễm nhằm chuẩn bị thực thi hành động khủng bố, đều được xem là tội phạm. Nếu có tình tiết nghiêm trọng, phạt tù từ 5 đến 10 năm, bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản; nếu tình tiết nhẹ hơn, phạt từ dưới 5 năm, lao động hoặc quản chế, cùng với hình phạt tiền.

Những người thực hiện những hành vi ở trên, đồng thời phạm các tội khác sẽ bị xử phạt với hình phạt nào nặng hơn.

Điều 27[sửa]

Những ai tuyên dương chủ nghĩa khủng bố và kích động hoạt động khủng bố sẽ bị coi là phạm tội. Nếu có tình tiết nghiêm trọng, phạt tù từ 5 đến 10 năm, bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản; nếu tình tiết nhẹ hơn, phạt từ dưới 5 năm, lao động hoặc quản chế, cùng với hình phạt tiền.

Điều 28[sửa]

Những điều khoản trong phần này không ảnh hưởng đến hoạt động truy cứu trách nhiệm hình sự của tội phạm khủng bố và các biện pháp phong tỏa tài sản theo quy định của pháp luật của Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Phần 4: Tội cấu kết với ngoại quốc hoặc thế lực bên ngoài gây tổn hại đến an ninh quốc gia[sửa]

Điều 29[sửa]

Những ai đánh cắp, do thám, thu mua, hoặc phi pháp cung cấp bí mật quốc gia hoặc thông tin tình báo liên quan đến an ninh quốc gia cho ngoại quốc hoặc các cơ quan, tổ chức, và nhân viên nước ngoài; thỉnh cầu ngoại quốc hoặc các cơ quan, tổ chức, và nhân viên nước ngoài nhằm thực hiện hoặc thông đồng với ngoại quốc hoặc các cơ quan, tổ chức, và nhân viên nước ngoài nhằm thực hiện, hoặc trực tiếp hay gián tiếp, nghe lời sai khiến, khống chế, tư trợ hoặc các hành vi chi viện khác từ ngoại quốc hoặc các cơ quan, tổ chức, và nhân viên nước ngoài để thực hiện một trong các hành vi sau, đều là phạm tội:

(1) phát động chiến tranh, dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực chống lại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, gây nguy hại một cách nghiêm trọng đến chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;

(2) gây trở ngại nghiêm trọng đến định chế và chấp hành pháp luật hoặc chính sách của Chính phủ Đặc khu Hành chính Hồng Kông hoặc Chính phủ Nhân dân Trung ương, có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng;

(3) thao túng hoặc phá hoại bầu cử tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông, có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng;

(4) tiến hành chế tài hoặc phong tỏa, hoặc tham gia vào các hoạt động thù địch chống lại Đặc khu Hành chính Hồng Kông hoặc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;

(5) thông qua các phương thức phi pháp làm tăng sự hận thù của cư dân Đặc khu Hành chính Hồng Kông đối với Chính phủ Nhân dân Trung ương hoặc Chính phủ Đặc khu Hành chính Hồng Kông, có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Người phạm một trong các tội kể trên sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm; người phạm tội nghiêm trọng sẽ bị phạt tù chung thân hoặc trên 10 năm.

Cơ quan, tổ chức, nhân viên nước ngoài được nhắc đến trong Đoạn 1 của Điều này cũng sẽ bị xử phạt.

Điều 30[sửa]

Để thực thi quy định về tội phạm trong Điều 20 và Điều 22 của Luật này, người nào âm mưu với ngoại quốc hoặc cơ quan, tổ chức, nhân viên nước ngoài, trực tiếp hoặc gián tiếp nhận sự chỉ đạo, thao túng, tài trợ hoặc thực hiện các hình thức hỗ trợ khác cho ngoại quốc hoặc cơ quan, tổ chức, nhân viên nước ngoài, thì sẽ bị xử phạt nặng hơn như trong Điều 20 và Điều 22 của Luật này.

Phần 5: Các quy định xử phạt khác[sửa]

Điều 31[sửa]

Công ty, đoàn thể có hoặc không có tư cách pháp nhân, nếu phạm các tội được quy định trong Luật này, sẽ bị phạt tiền.

Công ty, đoàn thể có hoặc không có tư cách pháp nhân, nếu bị xử phạt hình sự do phạm các tội được quy định trong Luật này, sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động hoặc sẽ bị tước giấy phép hoặc giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Điều 32[sửa]

Tài sản có được do phạm các tội quy định trong Luật này, gồm có tiền viện trợ, lợi ích và thù lao, và tiền và công cụ dùng hoặc dự định dùng để phạm tội sẽ bị tịch thu.

Điều 33[sửa]

Người có hành vi phạm tội, nghi phạm, hoặc bị cáo, nếu rơi vào các tình huống dưới đây, sẽ được giảm nhẹ hình phạt, hoặc trong trường hợp phạm tội nhẹ, sẽ có thể được miễn hình phạt:

(1) trong quá trình phạm tội mà tự nguyện dừng hành vi phạm tội hoặc tự nguyện ngăn chặn hậu quả một cách hữu hiệu;

(2) tự nguyện đầu thú và khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội của mình;

(3) tố giác hành vi phạm tội của người khác và được xác định là chính xác, hoặc cung cấp thông tin trọng yếu giúp phá án khác.

Nghi phạm hoặc bị cáo bị cưỡng ép phạm tội và khai báo thành thật hành vi phạm tội quy định trong Luật này mà cảnh sát hoặc cơ quan tư pháp chưa biết thì sẽ được xử lý như quy định trong mục 2 ở phía trên.

Điều 34[sửa]

Những ai không phải là thường trú nhân tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông mà phạm vào tội quy định trong Luật này sẽ bị nhận hình phạt duy nhất hoặc bổ sung là trục xuất.

Những ai không phải là thường trú nhân tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông, mà không tuân thủ quy định trong Luật này nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì sẽ bị trục xuất.

Điều 35[sửa]

Người bị tòa án kết tội làm tổn hại an ninh quốc gia sẽ không đủ tư cách ứng tuyển vào Hội đồng Lập pháp và hội đồng khu vực, làm công chức, hoặc thành viên Ủy ban Bầu cử chức Trưởng Đặc khu tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông. Người nào đang giữ chức ủy viên Hội đồng Lập pháp, quan chức chính phủ hoặc nhân viên công vụ, thành viên Hội nghị Hành chính, thẩm phán hoặc nhân viên tư pháp, thành viên hội đồng khu vực, và đã tuyên thệ hoặc tuyên bố ủng hộ Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hồng Kông thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và trung thành với Đặc khu Hành chính Hồng Kông thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mà bị tòa án kết tội làm tổn hại an ninh quốc gia, thì sẽ bị tước chức vụ, tước tư cách ứng tuyển hoặc nhận vào một vị trí như đã nói.

Việc tước tư cách hoặc chức vụ quy định trong khoản trên sẽ do tổ chức phụ trách quản lý việc bầu cử hoặc vị trí công chức tuyên bố.

Phần 6: Phạm vi áp dụng[sửa]

Điều 36[sửa]

Luật này áp dụng cho những người phạm những tội quy định trong Luật này trong địa phận Đặc khu Hành chính Hồng Kông. Hành vi phạm tội được xem xảy ra trong Đặc khu nếu hành vi cấu thành tội phạm hoặc kết quả của hành vi phạm tội xảy ra bên trong Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Luật này cũng áp dụng cho hành vi phạm tội quy định trong Luật này trên tàu bè hoặc máy bay đăng ký tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Điều 37[sửa]

Luật này áp dụng cho thường trú nhân tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông hoặc công ty, đoàn thể có hoặc không có tư cách pháp nhân được thành lập tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông mà phạm những tội quy định trong Luật này bên ngoài Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Điều 38[sửa]

Luật này áp dụng cho người không thường trú tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông mà phạm những tội quy định trong Luật này nhằm chống lại Đặc khu Hành chính Hồng Kông từ bên ngoài Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Điều 39[sửa]

Những hành vi xảy ra sau khi Luật này có hiệu lực sẽ chiểu theo Luật này mà định tội xử phạt.

Chương IV: Xử lý vụ án, áp dụng pháp luật và trình tự[sửa]

Điều 40[sửa]

Quyền xét xử tội phạm do luật này quy định thuộc về Đặc khu Hành chính Hồng Kông, ngoại trừ các tình huống quy định tại Điều 55 của Luật này.

Điều 41[sửa]

Các hành vi phạm tội gây nguy hại cho an ninh quốc gia xảy ra tại địa hạt do Đặc khu Hành chính Hồng Kông quản lý sẽ được điều tra vụ án, công tố, xét xử, và thi hành hình phạt theo trình tự tố tụng được quy định tại Luật này và các pháp luật hiện hành tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Nếu không có sự đồng ý trực tiếp bằng văn bản của Trưởng Tư pháp, một người sẽ không bị buộc vào tội gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Song quy định này không ảnh hưởng đến việc truy bắt và giam giữ các nghi phạm cũng như không ảnh hưởng đến việc xin bảo lãnh của người bị tình nghi phạm tội theo luật này.

Việc xét xử các vụ án phạm tội gây nguy hại cho an ninh quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông sẽ được tiến hành theo trình tự công tố.

Việc xét xử sẽ được thực hiện công khai. Nếu tình huống vụ việc có liên quan đến bí mật quốc gia hoặc trật tự công cộng không thể công khai, một phần hoặc toàn bộ quá trình xét xử có thể cấm báo chí hoặc công chúng dự khán, nhưng kết quả phán quyết phải được tuyên bố công khai không có ngoại lệ.

Điều 42[sửa]

Các cơ quan hành pháp và tư pháp của Đặc khu Hành chính Hồng Kông sẽ áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành của Đặc khu Hành chính Hồng Kông trong việc giam giữ và thời hạn thẩm tra nhằm đảm bảo các vụ án phạm tội gây nguy hại cho an ninh quốc gia sẽ được xử lý một cách công bằng, kịp thời nhằm ngăn ngừa, áp chế và trừng trị các hành vi phạm tội gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

Trừ phi các thẩm phán có lý do để tin rằng nghi phạm hoặc bị cáo không thể tiếp tục các hành vi gây nguy hại an ninh quốc gia, họ không được bảo lãnh tại ngoại.

Điều 43[sửa]

Khi xử lý các vụ án gây nguy hại đến an ninh quốc gia, phòng bảo vệ an ninh quốc gia của Sở Cảnh sát Chính phủ Đặc khu Hành chính Hồng Kông có thể sử dụng các biện pháp chấp pháp được pháp luật hiện hành tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông cho phép khi điều tra các vụ án phạm tội nghiêm trọng, có thể bao gồm các biện pháp sau đây:

(1) tìm kiếm nơi ở, xe cộ, tàu thuyền, máy bay và những nơi liên quan khác và các thiết bị điện tử có khả năng có chứng xứ phạm tội;

(2) yêu cầu người bị tình nghi phạm tội gây nguy hại an ninh quốc gia nộp giấy tờ du hành hoặc hạn chế xuất cảnh;

(3) đóng băng, hạn chế và tịch thu sung công tài sản được dùng hoặc dự định dùng để phạm tội, hoặc các tài sản khác có được do hành vi phạm tội;

(4) yêu cầu người phát tin hoặc nhà cung cấp dịch vụ có liên quan xóa bỏ tin tức hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ;

(5) yêu cầu các tổ chức chính trị nước ngoài hoặc hải ngoại, hoặc đương cục hoặc người đại diện của tổ chức chính trị nước ngoài hoặc hải ngoại cung cấp tư liệu;

(6) khi được sự phê chuẩn của Trưởng Đặc khu, thực hiện việc can thiệp liên lạc và giám sát bí mật, khi có lý do hợp lý để nghi rằng người này phạm tội gây nguy hại an ninh quốc gia;

(7) khi có lý do hợp lý để nghi rằng một người đang sở hữu các tư liệu hoặc các vật liệu liên quan cho việc điều tra, yêu cầu trả lời và giao nộp tư liệu hoặc vật liệu đó.

Hội đồng bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu Hành chính Hồng Kông có trách nhiệm giám sát việc thi hành các biện pháp quy định tại khoản 1 của điều này của cơ quan hành pháp bao gồm phòng bảo vệ an ninh quốc gia của Sở Cảnh sát.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông, với sự phối hợp với Hội đồng bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu Hành chính Hồng Kông, được giao quyền quy định chi tiết cách thực thi các chế định phù hợp với biện pháp quy định tại khoản 1 của điều này.

Điều 44[sửa]

The Chief Executive shall designate a number of judges from the magistrates, the judges of the District Court, the judges of the Court of First Instance and the Court of Appeal of the High Court, and the judges of the Court of Final Appeal, and may also designate a number of judges from deputy judges or recorders, to handle cases concerning offence endangering national security. Before making such designation, the Chief Executive may consult the Committee for Safeguarding National Security of the Hong Kong Special Administrative Region and the Chief Justice of the Court of Final Appeal. The term of office of the aforementioned designated judges shall be one year.

A person shall not be designated as a judge to adjudicate a case concerning offence endangering national security if he or she has made any statement or behaved in any manner endangering national security. A designated judge shall be removed from the designation list if he or she makes any statement or behaves in any manner endangering national security during the term of office.

The proceedings in relation to the prosecution for offences endangering national security in the magistrates' courts, the District Court, the High Court and the Court of Final Appeal shall be handled by the designated judges in the respective courts.

Điều 45[sửa]

Unless otherwise provided by this Law, magistrates' courts, the District Court, the High Court and the Court of Final Appeal shall handle proceedings in relation to the prosecution for offences endangering national security in accordance with the laws of the Hong Kong Special Administrative Region.

Điều 46[sửa]

In criminal proceedings in the Court of First Instance of the High Court concerning offences endangering national security, the Secretary for Justice may issue a certificate directing that the case shall be tried without a jury on the grounds of, among others, the protection of State secrets, involvement of foreign factors in the case, and the protection of personal safety of jurors and their family members. Where the Secretary for Justice has issued the certificate, the case shall be tried in the Court of First Instance without a jury by a panel of three judges.

Where the Secretary for Justice has issued the certificate, the reference to "a jury" or "a verdict of the jury" in any provision of the laws of the Hong Kong Special Administrative Region applicable to the related proceedings shall be construed as referring to the judges or the functions of the judge as a judge of fact.

Điều 47[sửa]

The courts of the Hong Kong Special Administrative Region shall obtain a certificate from the Chief Executive to certify whether an act involves national security or whether the relevant evidence involves State secrets when such questions arise in the adjudication of a case. The certificate shall be binding on the courts.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó được miễn trừ theo Điều 5 của Luật Bản quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các tác phẩm được miễn bảo hộ bảo quyền bao gồm các văn bản của chính phủ Trung Quốc, các văn bản tư pháp và các bản dịch chính thức của chúng; tin tức thời sự (sự kiện thuần túy trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, tạp chí, phát thanh và truyền hình theo Điều 5 Quy định thực hiện Luật Bản quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa), cùng với lịch, bảng số, các mẫu thông dụng khác và công thức.

Bản dịch:

Các giấy phép chuẩn của Wikisource đối với tác phẩm do chính các biên tập viên tự viết.

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.