Công báo năm 2014/Số 1167 - 1168

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 1167 + 1168 Ngày 29 tháng 12 năm 2014

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
04-12-2014 Lệnh số 21/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
24-11-2014 Luật số 62/2014/QH13 Luật tổ chức Tòa án nhân dân. 3
04-12-2014 Lệnh số 23/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 39
24-11-2014 Luật số 63/2014/QH13 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. 40
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
10-12-2014 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BGTVT-BTC quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác. 83