Công văn về việc đính chính lỗi kỹ thuật trong văn bản Luật phá sản nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Công văn về việc đính chính lỗi kỹ thuật trong văn bản Luật phá sản
của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội XIII
UBPL13
Loại Số Ngày ban hành Ngày hiệu lực Thay thế/Sửa đổi cho Sửa đổi bởi Bản mới hơn Hiệu lực
Công văn 2573/UBPL13 23/7/2014 23/7/2014 51/2014/QH13 - - Toàn bộ

QUỐC HỘI KHÓA XIII
ỦY BAN PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2573/UBPL13
V/v đính chính lỗi kỹ thuật trong văn bản Luật phá sản
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ

Ngày 19 tháng 6 năm 2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật phá sản. Văn bản Luật này đã được gửi đến Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo. Tuy nhiên, do sơ xuất về mặt kỹ thuật, Điều 91 bị đánh sai số thứ tự các khoản 4, 5, 6 và 7. Vì vậy, cần sửa lại về mặt kỹ thuật các nội dung sau trong văn bản Luật phá sản:

- Các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 91 cần được sửa lại số thứ tự khoản lần lượt là "3, 4, 5 và 6".

- Vì số thứ tự khoản của Điều 91 thay đổi, nên cần sửa cụm từ "và khoản 7 Điều 91 của Luật này" tại Điều 106 thành cụm từ "và khoản 6 Điều 91 của Luật này".

Ủy ban pháp luật trân trọng đề nghị Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ giúp đính chính lại quy định này trong văn bản Luật để đăng Công báo./.

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. ỦY BAN PHÁP LUẬT
KT. CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Trí Thức


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".