Cơ thử

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cơ thử - 饑鼠
của Nguyễn Khuyến
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

爾依我墻壁,
何來一寂寂。
偶值年凶荒,
爾曹互搏擊。
爾曹非不仁,
吾家真無積。
何獨爾為然,
妻子亦交謪。
有食誰不憐,
無食誰不責。
去日西鄰獲,
爾曹各他適。
釜庾及吾家,
吾背始帖席。

Nhĩ y ngã tường bích,
Hà lai nhất tịch tịch.
Ngẫu trị niên hung hoang,
Nhĩ tào hỗ bác kích.
Nhĩ tào phi bất nhân,
Ngô gia chân vô tích.
Hà độc nhĩ vi nhiên,
Thê tử diệc giao trích.
Hữu thực thùy bất liên,
Vô thực thùy bất trách.
Khứ nhật tây lân hoạch,
Nhĩ tào các tha thích.
Phủ dữu cập ngô gia,
Ngô bối thùy thiếp tịch.