Chính Túc Vương gia yến tịch thượng phú mai thi thứ Giới Hiên bộc xạ vận

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chính Túc Vương gia yến tịch thượng phú mai thi thứ Giới Hiên bộc xạ vận - 正肅王家宴席上賦梅詩次介軒僕射韻
của Trần Nguyên Đán

Giới Hiên: tức Nguyễn Trung Ngạn.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

懼鱗硬骨別南陽,
底事先春冠眾芳。
一點檀心藏妙理,
千葩雪艷入時粧。
黃垂密雨煙光好,
綠漲薰風趣味香。
掃卻襟懷塵萬斛,
年來鐵石作心腸。

Cụ lân ngạnh cốt biệt Nam Dương,
Để sự tiên xuân quán chúng phương.
Nhất điểm đàn tâm tàng diệu lý,
Thiên ba tuyết diễm nhập thời trang.
Hoàng thùy mật vũ yên quang hảo,
Lục trướng huân phong thú vị hương.
Tảo khước khâm hoài trần vạn hộc,
Niên lai thiết thạch tác tâm trường.

Vẩy gầy, xương cứng, riêng tự Nam Dương,
Vốn nó nở trước mùa xuân, đứng trùm lên các loài hoa.
Một điểm nhụy thơm, ẩn cái lẽ huyền diệu,
Ngàn bông tuyết đẹp, càng hợp với thời trang.
Mầu vàng rủ dưới mưa dày, khói mây đẹp đẽ,
Mầu biếc nổi lên trong gió ấm, thú vị thơm tho.
Quét sạch muôn hộc bụi trong lòng,
Gần đây lòng dạ đã thành sắt đá.