Chó sói với chiên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đánh giặc hơn một ngàn năm rồi, chó sói mới giao hòa với chiên. Ấy coi xán qua cũng là đều có ích lợi cho cả hai đàng: vì, như chó sói ăn nhiều chiên đi lạc, thì kẻ chăn chiên cũng lấy được nhiều da chó sói mà làm áo. Chẳng hề thong thả đặng, chiên đi ăn cỏ cũng khổ, chó sói đi bắt chiên cũng chẳng dễ gì: hai đàng hưởng lấy của mình mà chẳng đặng khỏi rung sợ. Cho nên mới giao hòa. Vậy cho kẻ ở làm tin: chó sói thì cho chó sói con; còn chiên thì cho chó giữ chiên. Sự đổi ấy cứ thường lệ mà làm, cho phái viên đến định chuyện ấy, cách một ít lâu những chó sói con ấy thấy mình đủ vai đủ vế và ham sự giết chúng; nó mới lừa khi, mà các kẻ chăn chiên không có ở tại chỗ nhốt chiên đó, nó bóp họng phân nửa những chiên mập hơn hết, cắn tha mà đem đi, chạy riết vô rừng. Nó đã có thầm tin cho bọn nó hay trước. Mấy con chó cứ đem lòng tin chắc chắn các lời đã giao ước với nhau, cho nên đang khi ngủ phải bị bóp họng: làm mau làm lẹ đến đổi chó đà không hay không biết. Cả thảy đều bị phân thây; chẳng có con nào thoát khỏi đặng.