Chế ông huyện

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chế ông huyện
của Trần Tế Xương

Thánh cắt ông vào chủ việc thi,[1]
Đêm ngày coi sóc chốn trường quy
Chẳng hay gian dối vì đâu vậy?
Bá ngọ[2] thằng ông biết chữ gì!

   
Chú thích

  1. Việc cử ông chủ thi thông qua cuộc lễ thánh (xin quẻ)
  2. Bá Ngọ : tiếng chửi của nhà sư.