Con đường làm quan

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Con đường làm quan
của Nguyễn Công Trứ

Tuổi tác tuy rằng chửa mấy mươi,
Đổi thay mắt đã thấy ba đời[1].
Ra trường danh lợi, vinh liền nhục,
Vào cuộc trần ai[2], khóc trước cười.
Chuyện cũ trải qua đà chán mắt,
Việc sau nghĩ lại chẳng thừa hơi.
Đã hay đường cái thời ra thế,
Sạch nợ tang bồng[3] mới kể ngươi.

   
Chú thích

  1. Ba đời: các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị.
  2. Trần ai: bụi cát. Nghĩa bóng là cõi đời, là thế gian.
  3. Sạch nợ tang bồng (sạch: trả hết, tang bồng: công danh sự nghiệp); ý nói: lập nên công danh sự nghiệp để trả nợ làm trai ở đời.