Con chó buông cái đồ của nó mà theo cái bóng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ  (1886)  của Jean de La Fontaine, do Trương Minh Ký dịch
Con chó buông cái đồ của nó mà theo cái bóng

Ai ai cũng lầm ở dưới thế nầy: thường thấy không biết là bao nhiêu kẻ khùng chạy theo cái bóng. Phải biểu chúng nó xem chuyện con chó ông Esope nói đây.

Con chó nầy khi thầy đồ của nó ngậm nơi miệng dọi hình ở dưới nước bèn bỏ đồ ấy mà theo cái hình đó, hòng chết chìm. Cái sông vùng nổi sóng chuyển động; nó ráng rúc hết sức mới vô tới bờ, đã chẳng có cái bóng, lại đồ ấy cũng không.